פריסת המסך של ‏מדריך למשתמש

‏מדריך למשתמש מחולק למסכים שונים, ותוכנו של כל מסך שונה מזה של האחרים.
דף עליון
מופיע בעת הפעלה של ‏מדריך למשתמש.
/
לחץ על כדי להציג גם את כל הסעיפים תחת הפרקים. לחץ על כדי לחזור לתצוגה הקודמת.
/
לחץ כדי לעבור בין תצוגת התוכן לתצוגת החיפוש. כאשר תוכן העניינים מוצג, כל לחיצה על  תחליף בין הסתרה והצגה של התצוגה. כאשר תצוגת החיפוש מוצגת, כל לחיצה על תחליף בין הסתרה והצגה של התצוגה.
לחץ כדי להגדיר פרמטרים, על מנת לקבוע את אופן התצוגה של ‏מדריך למשתמש, כגון גודל התווים או הפריסה.
לחץ כדי להציג מידע המסביר כיצד להציג את ‏מדריך למשתמש, כיצד לבצע חיפוש וכן מידע נוסף.
/
לחץ כדי להציג את הנושא הקודם או הבא.
 [הודעה]
לחץ כדי להציג מידע חשוב שעליך לדעת במהלך השימוש במכשיר.
דף נושא
כולל מידע על אופן ההגדרה של המכשיר והשימוש בו.
 ניווט
הצגת נושא הפרק שמוצג באותו רגע.
לחץ כדי לעבור אל הדף המתאים. כדי לחזור לדף הקודם, לחץ על "Back" (הקודם) בדפדפן האינטרנט שלך.
/
לחץ על  כדי להציג את התיאורים המפורטים שמוסתרים. לחץ על  כדי לסגור את התיאורים המפורטים.
לחץ כדי לחזור לראש הדף.
חיפוש
לחץ על  כדי להציג את חלון החיפוש. מכיל תיבת טקסט לביצוע חיפוש לפי מילת מפתח ולאיתור הדף שאתה מחפש.
[הזן מילות מפתח כאן]
הזן מילת או מילות מפתח ולחץ על כדי להציג את תוצאות החיפוש. ניתן לחפש דפים המכילים את כל מילות המפתח, על-ידי הפרדה של מילות המפתח באמצעות תו רווח (ריק). ניתן גם לחפש רק דפים המכילים צירוף מילים מדויק, על-ידי הצבת מירכאות כפולות משני צדי מילות המפתח.
תוצאת חיפוש
הצגת תוצאות החיפוש של הדפים המכילים את מילות המפתח שצוינו. מהתוצאות, מצא את הדף שאתה מחפש, ולחץ על כותרת הנושא של הדף.
מילות המפתח שצוינו יודגשו בתוצאות החיפוש.
6X94-07C