שימוש ב-‏מדריך למשתמש

ה-‏מדריך למשתמש הוא מדריך שבו ניתן לעיין מהמחשב או מהמכשיר הנייד שלך, ומתאר את כל הפונקציות של המכשיר. ניתן לחפש לפי שימוש מיועד או להזין מילת מפתח כדי למצוא במהירות את הדף שאתה מחפש. הסעיף מתאר את פריסת המסך של ‏מדריך למשתמש ומסביר כיצד לקרוא את המדריך. תוכל לקבוע את המראה של ‏מדריך למשתמש.

פריסת המסך של ‏מדריך למשתמש

סעיף זה מתאר את המסכים להגדרת ‏מדריך למשתמש ומסביר כיצד להשתמש בלחצנים שבמסך. פריסת המסך של ‏מדריך למשתמש

הצגת ‏מדריך למשתמש

סעיף זה מסביר את משמעות הסימנים המופיעים תחת ‏מדריך למשתמש, מסביר את אופן ההופעה של המקשים בלוח ההפעלה והלחצנים בתצוגת המחשב וכן נושאים אחרים שיסייעו לך בהבנת המידע המובא תחת ‏מדריך למשתמש. הצגת ‏מדריך למשתמש

קביעת המראה של ‏מדריך למשתמש

באפשרותך לשנות את גודל התווים של ‏מדריך למשתמש ולשנות את פריסת המסך כך שתתאים למכשיר שמשמש להצגת ‏מדריך למשתמש. הגדרות התצוגה של המדריך
כיצד למצוא את הנושא שאתה מחפש
חיפוש בתוכן
תוכל למצוא את הדף שאתה מחפש על-ידי בחירת הנושא מ"תוכן העניינים" בצד המסך.
חיפוש לפי מילת מפתח
בצע חיפוש על-ידי הזנה של מילת מפתח, כגון "מעטפה" או "מחסנית טונר", והדפים המכילים את מילת המפתח יופיעו. מתוצאות אלה, תוכל למצוא את הדף שאתה מחפש. ניתן גם להזין צירופי מילים, כגון "התחברות לרשת". חיפוש מילות המפתח תומך גם בערך הבוליאני AND, לחיפוש של מילות מפתח מרובות. למידע על ארגון מסך החיפוש ולאופן העבודה עם מסך החיפוש, ראה חיפוש.
6X94-07A