התנהלות ירוקה וחיסכון בכסף

יש הרבה דרכים לחסוך בנייר, בטונר, בחשמל ובהוצאות.
הדפסה דו-צדדית
מצב שינה
תוכל להשתמש בפונקציית ההדפסה הדו-צדדית על מנת להדפיס נתונים מהמחשב שלך ולהדפיס מסמכי I-Fax שהתקבלו. תודות לשימוש רק במחצית מכמות הנייר בהשוואה למצב הרגיל, תוכל לצמצם את עלויות הנייר בחצי. כדי לחסוך אף יותר, תוכל לשלב הדפסה דו-צדדית עם הדפסת N ב-1, להדפסת דפים מרובים על גיליון נייר אחד. תוכל להדפיס עד 32 דפים על גיליון יחיד - חסכוני וידידותי לסביבה.

כדי לחסוך חשמל וכסף, מצב השינה המכבה את המכשיר כשאף אחד לא משתמש בו הפך לתכונה חיונית. מכשיר זה יעבור למצב שינה באופן אוטומטי, ותוכל גם להעביר אותו למצב זה בכל עת. לחץ על  פעם אחת כדי להעביר את המכשיר למצב שינה. לחץ שוב כדי להעיר את המכשיר ולהחזיר אותו מיד לפעולה.
6X94-06S