מדריכים והתוכן שלהם

המדריכים המפורטים להלן מצורפים למכשיר. יש לעיין בהם לפי הצורך.
‏תחילת העבודה
קרא מדריך זה תחילה. מדריך זה מסביר את הפעולות הבסיסיות באופן ברור וידידותי.
‏מדריך למשתמש (מדריך זה)
מדריך זה מתאר את כל פונקציות המכשיר במדריך, וניתן להציגו בדפדפן אינטרנט. ניתן לעיין במידע לפי קטגוריה או להזין מילת חיפוש כדי למצוא דפים בנושא ספציפי. שימוש ב-‏מדריך למשתמש
6X94-079