שינוי הגדרות ברירת המחדל של פונקציות

הגדרות ברירת המחדל הן ההגדרות המוצגות בעת הפעלה של המכשיר. אם תשנה הגדרות ברירת מחדל אלה בהתאם לפעולות שאתה מבצע בתדירות גבוהה, לא תצטרך עוד לקבוע אותן הגדרות בכל פעם שתבצע פעולה מסוימת.

הדפסת מדיית זיכרון

למידע על פריטי הגדרות שניתן לשנות, ראה <Access Stored Files Settings>.
<Menu>‏  <Function Settings>‏ <Access Files>‏ <Memory Media Settings>‏  <Access Stored Files Settings>‏ ‎‎<Change Default Settings (Memory Media Print)‎>‎‎‏ בחר את ההגדרה שנה את ערך ברירת המחדל של הפריט הנבחר <Apply>‏  
אם תבחר <Initialize> בכל מסך הגדרה, תוכל לשחזר את הגדרות ברירת המחדל.
6X94-02U