הפעלה בסיסית

פרק זה מתאר פעולות בסיסיות, כגון אופן השימוש בלוח ההפעלה או אופן טעינת הנייר, המבוצעות בתדירות גבוהה על מנת להשתמש בפונקציות המכשיר.

חלקים ותפקידיהם

חלק זה מתאר את החלקים החיצוניים והפנימיים של המכשיר ואת הפונקציות שלהם, כמו גם את אופן השימוש במקשים בלוח ההפעלה והבנת התצוגה. חלקים ותפקידיהם

הפעלת המכשיר

חלק זה מסביר כיצד להפעיל ולכבות את המכשיר. הפעלת המכשיר

שימוש בלוח ההפעלה

סעיף זה מסביר כיצד להשתמש בתצוגה לצורך משימות כגון בחירת פריטים וכוונון הגדרות. כמו כן, הוא מסביר כיצד להזין תווים ומספרים. שימוש בלוח ההפעלה

כניסה למכשיר

סעיף זה מסביר כיצד להיכנס למערכת כאשר מופיע מסך כניסה. כניסה למכשיר

טעינת נייר

סעיף זה מסביר כיצד לטעון את הנייר במגירת הנייר ובמגש הרב-תכליתי. טעינת נייר

התאמה אישית של התצוגה

סעיף זה מסביר כיצד לסדר מחדש את הפריטים המוצגים על מנת להקל על השימוש במסכים המופיעים בצג. התאמה אישית של התצוגה

שינוי הגדרות ברירת המחדל של פונקציות

סעיף זה מסביר כיצד לשנות את ההגדרה הראשונית המוצגת בעת בחירה בפונקציה מסוימת. שינוי הגדרות ברירת המחדל של פונקציות

הגדרת צלילים

סעיף זה מסביר כיצד לכוון את עוצמת הקול של צלילי המכשיר השונים, כגון אלה המושמעים במקרה של שגיאה. הגדרת צלילים

מעבר למצב שינה

סעיף זה מסביר כיצד להגדיר את מצב השינה. מעבר למצב שינה

שימוש בהתקן זיכרון USB

סעיף זה מסביר על התקני זיכרון ה-USB הזמינים, ועל אופן החיבור/ההסרה של ההתקן. שימוש בהתקן זיכרון USB‏
6X94-019