הדפסה מהתקן זיכרון USB (הדפסת מדיית זיכרון)

ניתן להדפיס קבצים ישירות על ידי חיבור התקן זיכרון USB למכשיר. פונקציה זו מאפשרת הדפסה ללא שימוש במחשב. למידע נוסף לגבי התקני זיכרון ה-USB הזמינים, ואופן החיבור/ההסרה של ההתקן, ראה שימוש בהתקן זיכרון USB‏.
יש להגדיר את <Use Print Function> כ-<On>. <Memory Media Settings>
1
בחר <Memory Media Print> במסך Home (בית). המסך Home
2
סמן את תיבת הסימון של הקובץ שברצונך להדפיס.
ניתן לבחור מספר קבצים.
כדי לנקות סימון, בחר שוב את הקובץ המסומן ().
בחירה בתיקייה תציג את התוכן שלה. כדי לחזור לתיקייה ברמה העליונה, בחר ב-.
תיקיות וקבצים ברמה עמוקה יותר מהספרייה החמישית לא יוצגו.
מעבר לתיקייה אחרת ינקה את סימוני הקבצים הקודמים.
בחירה בכל הקבצים
1
בחר <Select All>.
כדי לנקות את כל הבחירות, בחר <Clear Selection>.
2
אם סוגי הקבצים מעורבים, בחר <JPEG/TIFF Files> או <PDF Files>.
שינוי שיטת תצוגת הקבצים
ניתן לבחור את שיטת תצוגת הקבצים תחת "תצוגה"/תמונה ממוזערת"/"פרטים."
תצוגה מקדימה
תמונה ממוזערת
פרטים
ניתן לקבוע את שיטת תצוגת הקבצים המשתמשת להצגת המסך <Memory Media Print>. <Default Display Settings>
שינוי סדר המיון של קבצים
ניתן לשנות את סדר המיון של קבצים בהתקן זיכרון ה-USB.
ניתן לקבוע הגדרת מיון, כגון ‎‎<Name (Ascending)‎>‎‎ או ‎‎<Date/Time (Ascending)‎>‎‎ כהגדרת ברירת מחדל לסדר מיון הקבצים. <File Sort Default Settings>
1
בחר <Sort Files>.
2
בחר את הקריטריונים למיון קבצים.
בעת בחירת ‎‎<Date/Time (Ascending)‎>‎‎ או ב-‎‎<Date/Time (Descending)‎>‎‎, הקבצים ממוינים לפי תאריך ושעת השינוי שלהם.
3
בחר <Apply>.
4
ציין את הגדרות ההדפסה בהתאם לצורך.
ניתן לבחור <Reset> כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה.
<Paper>
<Brightness>
<Number of Copies>
<‎2-Sided Printing>
<N on 1>
האפשרות <N on 1> אינה זמינה בהדפסה של קובצי TIFF.
<Set JPEG/TIFF Details>
<Set PDF Details>
5
בחר <Start>.
בחירת <B&W> תתחיל הדפסה בשחור-לבן. בחירת <Color> תתחיל הדפסה בצבע.
אם תרצה לבטל את ההדפסה, בחר <Cancel>‏ <Yes>.
אם ברצונך להדפיס תמיד עם אותן ההגדרות: הדפסת מדיית זיכרון
6X94-037