התאמה אישית של התצוגה

כדי להקל על השימוש במסך Home (בית), תוכל לבצע התאמה אישית שלו.
התאמה אישית של המסך Home (בית)
ניתן לסדר מחדש את הפריטים המוצגים ולהתאים אישית את המסך, כדי להקל על הבחירה בפונקציות. התאמה אישית של המסך Home
6X94-02R