כניסה למכשיר

אם ניהול מזהי המחלקה מופעל, או אם מזהי מנהל המערכת מופעלים, עליך להיכנס למערכת לפני השימוש במכשיר. כאשר מסך הכניסה מופיע, השתמש בהליך הבא כדי להזין את מזהה המחלקה ומספר זיהוי אישי (PIN).
1
הזן את המזהה.
1
בחר <Department ID> או <System Manager ID>.
2
הזן את המזהה.
אם לא רשום במערכת PIN, המשך לשלב 3.
2
הזן את ה-PIN.
1
בחר <PIN>.
2
הזן את ה-PIN.
3
בחר <Log In‎>.
מסך הכניסה יתחלף למסך Home (בית).
בסיום השימוש במכשיר, בחר <Log Out> כדי להציג את מסך הכניסה.
6X94-025