הגדרת המזהה וה-PIN של מנהל המערכת

הגדר את חשבון מנהל המערכת "מזהה מנהל מערכת". ניתן גם להגדיר PIN למזהה מנהל המערכת. אם מזהה מנהל המערכת צוין, ניתן לגשת לפריטים שדורשים הרשאות מנהל, לדוגמה <Network> ו-<Management Settings>, רק לאחר שמזהה מנהל המערכת וה-PIN הוזנו כראוי. פרטי ההגדרות של מזהה מנהל המערכת קריטיים לאבטחת המכשיר, לכן ודא שרק מנהלי מערכת יודעים את המזהה ואת ה-PIN של מנהל המערכת.
1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Management Settings>.
אם מזהה מנהל המערכת כבר הוגדר
אם מסך הכניסה יופיע, הזן את המזהה וה-PIN המתאימים. כניסה למכשיר
3
בחר <User Management>‏  <System Manager Information Settings>.
4
בחר <System Manager ID and PIN>.
5
ציין את המזהה ואת ה-PIN של מנהל המערכת.
ציין את <System Manager ID>‏  <System Manager PIN>.
הזן מספרים עבור כל פריט, ובחר <Apply>.
מוצג מסך האישור. הזן שוב את ה-PIN כדי לאשר.
לא ניתן לרשום מזהה או PIN שמורכב רק מאפסים, כגון "00" או "0000000".
כדי לבטל את הגדרות המזהה וה-PIN, מחק את הפרטים שהזנת ב-  ובחר <Apply> כשהשדות ריקים.
הגדרת שם מנהל המערכת
אל תשכח את ה-PIN. אם תשכח את ה-PIN, פנה לספק Canon המקומי המורשה או לקו העזרה של Canon.
אישור ההגדרות באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק והיכנס למצב מנהל מערכת. לחץ על [Settings/Registration]‏ [User Management]‏  [System Manager Information]‏  [Edit] וציין את ההגדרות הנחוצות במסך שמוצג.
באמצעות ממשק המשתמש המרוחק תוכל לרשום מגוון פרטים, כולל פרטים ליצירת קשר, הערות מנהל מערכת, מיקום ההתקנה של המכשיר וכן ההגדרות שתוכל לרשום באמצעות לוח ההפעלה. את הפרטים הרשומים ניתן לראות בדף [Device Information] בממשק המשתמש המרוחק. בדיקת פרטי מנהל המערכת
כניסה למכשיר
אם תנסה לגשת לפרטים הדורשים הרשאות מנהל מערכת, לדוגמה <Network> ו-<Management Settings>, כאשר מזהה מנהל המערכת צוין, המסך הכניסה יוצג. כניסה למכשיר
עליך להזין גם את המזהה ואת ה-PIN של מנהל המערכת כדי להיכנס באמצעות ממשק המשתמש המרוחק במצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
6X94-03X