ניקוי רצועת ההעברה (ITB)

לכלוך עלול להידבק לרצועת ההעברה שבתוך המכשיר ולפגוע באיכות ההדפסה. כדי לנקות את רצועת ההעברה, בצע את ההליך הבא. שים לב: לא ניתן לנקות את רצועת ההעברה כאשר יש במכשיר מסמכים הממתינים להדפסה.
1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>.
3
בחר <Clean ITB>.
4
בחר <Start>.
הניקוי יתחיל. כשתופיע הודעה שלפיה הניקוי הושלם, לחץ על  כדי לחזור למסךHome (בית).
6X94-065