שימוש במכשיר דרך אפליקציות

בצע הדפסה ופעולות אחרות מהמכשיר הנייד שמחובר למכשיר באמצעות אפליקציות. קיימת תמיכה באפליקציות שונות, כולל אלה שהן בלעדיות ל-Canon. השתמש כראוי בהתאם למכשיר שלך, האפליקציה והמצב.

שימוש ב-Canon PRINT Business

אפליקציה זאת משמשת לביצוע הדפסה ופעולות אחרות ממכשירים ניידים שתומכים ב-iOS/Android. במהלך ההדפסה, אין צורך לבצע פעולות במכשיר. למידע נוסף על מערכות הפעלה נתמכות, שיטות מפורטות להגדרות ופעולות, עיין בעזרה של היישום או באתר של Canon ‏(https://global.canon/gomp/).
ניתן להוריד את Canon PRINT Business בחינם, אך תחויב על החיבור לאינטרנט.

הדפסה באמצעות Canon Print Service

אפשר להדפיס בקלות מתפריט האפליקציות שתומך בתת-המערכת ההדפסה ב-Android. למידע נוסף אודות מערכות הפעלה נתמכות והגדרות ותהליכים מפורטים, עיין באתר Canon ‏(https://global.canon/).

השימוש ב-Mopria®

המכשיר גם תומך ב-Mopria®‎. Mopria® מאפשרת לך לבצע הדפסה ופעולות נוספות מהתקן Android נייד באמצעות פעולות והגדרות נפוצות ללא קשר ליצרן או לדגם. לדוגמה, עסקים המשתמשים במספר התקנים התואמים ל-Mopria® מיצרנים שונים יכולים להדפיס מאותה מדפסת ואנשי העסקים שנמצאים בתנועה יכולים להשתמש בהתקן התואם ל-Mopria® באמצעות מדפסת מקומית מאושרת מבלי להתקין יישום נפרד. למידע נוסף על הדגמים הנתמכים או סביבות ההפעלה הנתמכות, עיין ב-http://www.mopria.org.
אישור הגדרות Mopria®

הדפסה באמצעות Google Cloud Print

ניתן להשתמש באפליקציות ובשירותים שתומכים ב-Google Cloud Print כדי להדפיס ממחשב או ממכשיר נייד, מבלי להשתמש במנהל התקן של מדפסת. שימוש ב-Google Cloud Print
6X94-03F