שימוש ב-Google Cloud Print

Google Cloud Print הוא שירות שמאפשר למשתמש עם חשבון Google להדפיס מטלפון חכם, טאבלט או מחשב המחוברים לאינטרנט באמצעות אפליקציות שתואמות ל-Google Cloud Print. שלא כמו הדפסה רגילה ממחשב, אין צורך במנהל מדפסת.
נדרשת סביבה שבה תוכל להתחבר לאינטרנט בעת רישום המכשיר ובעת הדפסה באמצעות Google Cloud Print. בנוסף לכך, הלקוח אחראי לתשלומים הקשורים לחיבור לאינטרנט.
ייתכן ש-Google Cloud Print לא יהיה זמין, בהתאם למדינה או לאזור.
Google Cloud Print אינו תומך בהדפסה מכתובת IPv6.
נדרש חשבון Google לשימוש ב-Google Cloud Print. אם אין לך חשבון Google, צור חשבון באתר של Google.

בדיקת הגדרות המכשיר

בדוק את הפרטים הבאים לפני שתגדיר הדפסה מענן.
ודא שכתובת ה-IPv4 צוינה למכשיר, ושהמכשיר יכול תקשר עם מחשבים ברשת.
חיבור ל-LAN קווי
חיבור ל-LAN אלחוטי
בדוק אם התאריך והשעה שמופיעים במכשיר נכונים. הגדרת תאריך/שעה
אם הוגדר ניהול מזהי מחלקות, ודא שאתה יכול להדפיס ממחשב מבלי להזין מזהה מחלקה או PIN. חסימת עבודות כאשר מזהה המחלקה לא ידוע

רישום המכשיר ב-Google Cloud Print

רישום המכשיר ב-Google Cloud Print מאפשר להדפיס בכל מקום באמצעות השירות.
למידע נוסף לגבי הפעולות הבסיסיות שיש לבצע במהלך הגדרת המכשיר מממשק משתמש מרוחק, ראה הגדרת אפשרויות תפריט Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק).
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק והיכנס כמנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
בחר [Network Settings]‏  [Google Cloud Print Settings].
4
לחץ על [Edit] עבור [Basic Settings].
5
בחר בתיבת הסימון [Use Google Cloud Print]‏  [OK].
6
לחץ על [Register] ב-[Registration Status].
רישום חוזר של המכשיר
כדי לרשום את המכשיר שוב, מחק את הרישום שלו לפני הרישום החוזר.
7
לחץ על קישור ה-URL המוצג עבור [URL for Registration].
8
בצע את ההוראות שעל המסך כדי לרשום את המכשיר.
כעת ניתן לבצע הדפסה מאפליקציות שתומכות ב-Google Cloud Print, כגון Google Chrome™‎.
למידע על האפליקציות העדכניות שתומכות ב-Google Cloud Print, עיין בדף הבית של Google Cloud Print.
קביעת תצורה של הגדרות בלוח ההפעלה
ניתן גם להפעיל או להשבית את פונקציית ההדפסה מענן מתוך <Menu> במסך Home (בית). <Google Cloud Print Settings>
רישום ממכשיר נייד או Google Chrome
ניתן לרשום את המכשיר ממכשיר נייד או מ-Google Chrome. תצוגת המכשיר תראה את מסך האישור לפני השלמת הרישום. לחץ על <Yes> כדי להשלים את הרישום.
למידע על שיטות רישום, עיין במדריך המכשיר הנייד או באתר של Google Cloud Print.
6X94-03L