חיבור למכשירים ניידים

יש שתי שיטות לחבר מכשיר נייד למכשיר: חיבור באמצעות נתב LAN אלחוטי ותקשורת אלחוטית ישירה עם המכשיר. בחר את שיטת ההתחברות בהתאם לסביבת התקשורת והמכשיר שבו אתה משתמש. בצע תקשורת עם מכשירים ניידים מתוך <Mobile Portal> (המסך Home (מסך הבית)).

חיבור באמצעות נתב LAN אלחוטי

בדיוק כמו חיבור מחשב למכשיר, חבר מכשיר נייד למכשיר באמצעות נתב LAN אלחוטי. חיבור באמצעות נתב LAN אלחוטי (חיבור LAN)

חיבור ישיר

חבר מכשיר נייד ישירות למכשיר באופן אלחוטי באמצעות LAN אלחוטי. ניתן להתחבר מיד למכשיר באופן אלחוטי גם מחוץ לסביבת LAN אלחוטית. חיבור ישיר (מצב נקודת גישה)
6X94-03A