חיבור באמצעות נתב LAN אלחוטי (חיבור LAN)

אם נתב LAN אלחוטי מחובר לרשת שאליה המכשיר מחובר, ניתן ליצור תקשורת עם מכשיר נייד דרך נתב ה-LAN האלחוטי באותו אופן כמו במחשב. למידע על חיבור מכשיר נייד לנתב ה-LAN האלחוטי, עיין במדריכי ההוראות של התקני הרשת או פנה ליצרן. חבר את המכשיר לנתב דרך LAN חוטי או אלחוטי. הגדרת סביבת הרשת
כדי לבצע את ההליך הבא, השתמש בכתובת IPv4. הגדרת כתובת IPv4‏
בחר <LAN Connection> והמשך בהליך, אם המסך <Direct Connection> מוצג לאחר ש-<Mobile Portal> נבחר בפרוצדורה הבאה.
למידע על מערכות ההפעלה התואמות את Canon PRINT Business, הליך ההגדרה המדויק והליך ההפעלה, עיין בעזרה של היישום או באתר של Canon‏ (https://global.canon/gomp/).

חיבור ידני

1
בחר <Mobile Portal> במסך Home (בית). המסך Home
2
התחבר מהמכשיר הנייד לכתובת ה-IP שמופיעה על המסך.

חיבור באמצעות קוד QR

1
בחר <Mobile Portal> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <QR Code>.
3
הפעל את Canon PRINT Business במכשיר הנייד. שימוש במכשיר דרך אפליקציות
4
קרא את קוד ה-QR שמוצג במסך באמצעות המכשיר נייד.

חיבור באמצעות NFC (‏Android)

לפני השימוש ב-NFC, בדוק אם <Use NFC> מוגדר כ-<On>. ‎<Use NFC>‎
1
הפעל את Canon PRINT Business במכשיר הנייד. שימוש במכשיר דרך אפליקציות
2
הפעל את הגדרת ה-NFC במכשיר הנייד.
3
קרב את המכשיר הנייד לסימן ה-NFC במכשיר. לוח ההפעלה
6X94-03C