הגדרה

יש להגדיר מראש את תנאי הסביבה, לפני השימוש בפונקציות המכשיר. תחילה, בדוק את רצף הפעולות הנדרש כדי להשלים את ההתקנה, ולאחר מכן בצע את ההגדרה בפועל. ההכנות הדרושות לפני שימוש
קביעת תצורה של ההגדרות ההתחלתיות של המכשיר (מדריך הגדרה)
ניתן לקבוע בקלות את תצורת ההגדרות ההתחלתיות הדרושות כדי להשתמש במכשיר, כגון תאריך ושעה, כמו גם את הגדרות הרשת, באמצעות ביצוע ההנחיות המופיעות על המסך. הגדרה באמצעות מדריך ההגדרה
6X94-000