הגדרה באמצעות מדריך ההגדרה

כאשר המכשיר מופעל (הפעלת המכשיר) בפעם הראשונה, מדריך ההגדרה מופעל כדי לסייע לך בקביעת התצורה של ההגדרות ההתחלתיות של המכשיר, על ידי ביצוע ההנחיות המופיעות על המסך. במדריך ההגדרה, מסכי ההגדרה מוצגים בסדר הבא.
שלב 1
הגדר את השפה שתוצג במסך לוח ההפעלה או בדוחות, כמו גם את הארץ או האזור שבהם יתבצע שימוש במכשיר.
1
בחר שפה.
2
בחר <Yes‎>.
3
בחר ארץ או אזור.
שלב 2
הגדר את התאריך/השעה של המכשיר.
1
בחר אזור זמן.
מהו UTC?
זמן אוניברסלי מתואם (UTC) הוא תקן הזמן העיקרי שבאמצעותו העולם מתאם שעונים וזמן. תקשורת אינטרנט דורשת הגדרה נכונה של אזור הזמן UTC.
2
הזן את התאריך ואת השעה, ובחר <Apply‎>.
הקש על שדה ההזנה והזן את התאריך והשעה.
שלב 3
הגדר קוד PIN לגישה Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). ניתן להשתמש Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) כדי לשנות את הגדרות המכשיר ממחשב; לכן, מומלץ להגדיר PIN.
1
בחר <Yes‎>.
אם תבחר <No‎>, ה-PIN לא יוגדר, ומדריך ההגדרה ימשיך לשלב 4.
ניתן גם להגדיר את אמצעי האבטחה לגישה Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) מאוחר יותר. הגדרת PIN של Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
הזן קוד PIN, ולאחר מכן בחר באפשרות ‏ <Apply>.
3
הזן את אותו PIN, ובחר <Apply‎>.
שלב 4
הגדר ניקוי האוטומטי של מכלול הקיבוע.
1
סמן את ההודעה המוצגת במסך ובחר באפשרות <Yes>.
אם תבחר באפשרות <No>, לא יוגדר ניקוי אוטומטי ומדריך ההתקנה ימשיך לשלב 5.
ניתן להגדיר ניקוי אוטומטי של מכלול הקיבוע מאוחר יותר. <Auto Clean Fixing Assembly>
2
בחר <On‎>.
אם תבחר באפשרות <Off>, לא יוגדר ניקוי אוטומטי ומדריך ההתקנה ימשיך לשלב 5.
3
הגדר את מקורות הנייר הזמינים לאפשרות <On>.
בעת ביצוע הניקוי, מוזן נייר ממקור הנייר שהגדרת אותו לאפשרות <On>.
באפשרותך להשתמש בנייר הבא לצורך ניקוי.
גודלי נייר: A4/Letter
סוגי נייר: רגיל 1 עד 3/ממוחזר 1 או 2
4
בחר <Apply‎>.
שלב 5
קבע את תצורת ההגדרות כדי להתחבר לרשת באמצעות LAN אלחוטי.
1
בחר <Yes‎>.
אם תבחר <No‎>, ה-LAN האלחוטי לא יוגדר, ומדריך ההגדרה ימשיך לשלב 6.
2
בחר <OK‎>.
3
בחר את שיטת ההגדרה.
למידע נוסף לגבי הגדרות LAN אלחוטי, ראה חיבור ל-LAN אלחוטי‎.
שלב 6
הלחצן "Application Library" (ספריית היישומים) מופיע במסך Home‎. תוכל לקרוא את התיאור של כל פונקציה.
1
כדי לסיים את מדריך ההגדרה, בחר <End‎>.
המסך Home ‎יופיע לאחר השלמת מדריך ההגדרה.
6X94-004