ההכנות הדרושות לפני שימוש

הגדר את המכשיר לפי שלבים 1 עד 3, לפני הסדר. למידע נוסף לגבי שלב מסוים, לחץ על הקישור כדי לעבור לסעיף המתאים. בנוסף, כדי להשתמש במכשיר באופן בטוח, ראה גם מניעת גישה לא מורשית.
שלב 1
שלב 2
קבע את תצורת ההגדרות של הרשת שאינן מכוסות במדריך ההגדרה. אם אינך צריך להשתמש במדריך ההגדרה, קבע את תצורת ההגדרות של הרשת מכאן.
שלב 3
הגדרה מממשק המשתמש המרוחק
לאחר השלמת הגדרות סביבת הרשת, תוכל להגדיר את המכשיר באופן יעיל ממחשב באמצעות ממשק משתמש מרוחק. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
ייבוא נתונים ממכשיר אחר כדי לחסוך זמן
כל עוד דגם המכשיר זהה, תוכל לשמור נתוני הגדרות שנקבעו במדפסת/מכשיר רב-תכליתי אחר של Canon במחשב (ייצוא), ולטעון את נתוני ההגדרות למכשיר זה (ייבוא). ייבוא/ייצוא של נתוני ההגדרות
6X94-002