Paper admès

Els tipus de paper que es poden utilitzar en aquest equip es mostren a la taula següent.

Mides de paper compatibles

: Disponible   : No disponible
Mides de paper
Calaix de paper *1
Safata multiús
Impressió automàtica a doble cara *2
A4 *3*4
B5
A5 *5
Legal (LGL) *3
Carta (LTR) *3*4
Statement (STMT)
Executive (EXEC)
Oficio *3
Oficio (Brasil) *3
Oficio (Mèxic) *3
Carta (Government) *3
Legal (Government) *3
Foolscap/foli *3
Foolscap (Austràlia) *3
Legal (Índia) *3
3 x 5 polzades
Sobre núm.10 (COM10)
Sobre Monarch
Sobre C5
Sobre DL
Mida de paper personalitzada
*6
*7
*8
*1Inclou el Cassette Feeding Module-AF opcional.
*2Es pot fer servir la impressió automàtica a doble cara sense substituir el paper.
*3Us permet imprimir documents d'I-Fax (Fax per Internet) rebuts.
*4Permet imprimir informes o llistes.
*5Està disponible l'orientació horitzontal o vertical.
*6L'interval de mides personalitzades de 98,0 mm x 148,0 mm a 216,0 mm x 355,6 mm està disponible.
*7L'interval de mides personalitzades de 76,2 mm x 127,0 mm a 216,0 mm x 355,6 mm està disponible.
*8L'interval de mides personalitzades de 176,0 mm x 250,0 mm a 216,0 mm x 355,6 mm està disponible.

Tipus de paper compatibles

En aquest equip es pot utilitzar paper sense clor.
: Disponible   : No disponible
Tipus de paper
Calaix de paper *1
Safata multiús
Impressió automàtica a doble cara *2
Normal 1 *3*4
61 g/m² a 74 g/m²
Normal 2 *3*4
75 g/m² a 82 g/m²
Normal 3 *3*4
83 g/m² a 90 g/m²
Normal 4
91 g/m² a 105 g/m²
Gruixut 1
106 g/m² a 119 g/m²
Gruixut 2
120 g/m² a 128 g/m²
Gruixut 3
129 g/m² a 163 g/m²
Fi 1 *3
60 g/m²
Reciclat 1 *3*4
61 g/m² a 74 g/m²
Reciclat 2 *3*4
75 g/m² a 82 g/m²
Color *3*4
61 g/m² a 74 g/m²
Tractat 1
100 g/m² a 120 g/m²
Tractat 2
121 g/m² a 150 g/m²
Tractat 3
151 g/m² a 200 g/m²
Etiquetes
Sobre *5
*1Inclou el Cassette Feeding Module-AF opcional.
*2Es pot fer servir la impressió automàtica a doble cara sense substituir el paper.
*3Us permet imprimir documents d'I-Fax (Fax per Internet) rebuts.
*4Permet imprimir informes o llistes.
*5Quan s'especifica la mida de paper personalitzada, es mostra <Sobre 1>/<Sobre 2> a la pantalla. Si la impressió no es pot realitzar correctament amb <Sobre 1> seleccionat, canvieu la selecció a <Sobre 2>.
6X8Y-070