Especificacions

Les especificacions poden canviar sense avís per motius de millora del producte o de cara a versions futures.

Especificacions de l'equip

Especificacions dels equips opcionals

Especificacions funcionals

Entorn en què s'utilitza l'equip

6X8Y-06X