Opcions del sistema

El rendiment de l'equip es pot millorar encara més si instal·leu opcions del sistema.

Kit d'impressió de codis de barres

Aquesta opció us permet generar codis de barres en diversos formats. Tingueu en compte que, si voleu imprimir codis de barres, heu d'activar PCL. Per obtenir informació sobre com utilitzar el Kit d'impressió de codis de barres, consulteu la Barcode Printing Guide (Guia d'impressió de codis de barres) (manual PDF).

Desament de la llicència

Per activar determinades opcions del sistema, heu d'obtenir una clau de llicència i desar-la a l'equip.

Obtenció d'una clau de llicència

Podeu obtenir una clau de llicència mitjançant un navegador web. Accediu al sistema de gestió de llicències (http://www.canon.com/lms/license/) i seguiu el procediment. Com a part del procediment, cal que introduïu els números següents.
Número d'accés de la llicència
Comproveu el número d'accés de la llicència que podeu trobar al Certificat de número d'accés de la llicència inclòs al paquet de l'opció.
Número de sèrie de l'equip
Comproveu el número de sèrie al tauler de control.
<Monitor d'estat> <Informació del dispositiu>  <Número de sèrie>

Desament d'una clau de llicència

1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Opcions de gestió>.
Si es mostra la pantalla d'inici de la sessió, introduïu l'ID i el PIN correctes. Inici de la sessió a l'equip
3
Seleccioneu <Llicència/Altres> <Registrar llicència>.
4
Confirmeu el missatge que es mostra a la pantalla i seleccioneu <Acceptar>.
5
Introduïu la clau de la llicència mitjançant les tecles numèriques i seleccioneu <Aplicar>.
S'inicia el desament. Espereu-vos fins que es mostri el missatge <La instal·lació s'ha completat. Els canvis seran efectius després d'apagar i engegar l'alimentació principal.>
Si es mostra el missatge <No està present la funció necessària per a la instal·lació.>, activeu les funcions necessàries per activar l'opció i torneu a desar la clau de la llicència.
6
Seleccioneu <Tancar>.
7
Reinicieu l'equip.
6X8Y-078