Funcions bàsiques amb el Windows

L'operació pot diferir segons l'ordinador que utilitzeu.

Visualització de la carpeta d'impressores

Windows Vista
[Inicia]  seleccioneu [Tauler de control]  [Impressora].
Windows 7/Server 2008 R2
[Inicia]  seleccioneu [Dispositius i impressores].
Windows 8/Server 2012
Feu clic amb el botó dret a la part inferior esquerra de la pantalla  seleccioneu [Tauler de control]  [Visualitza dispositius i impressores].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Feu clic amb el botó dret a [Inicia]  seleccioneu [Tauler de control]  [Visualitza dispositius i impressores].
Windows 10
[] seleccioneu [Sistema del Windows]  [Tauler de control] [Maquinari i so] [Dispositius i impressores].
Windows Server 2008
[Inicia]  seleccioneu [Tauler de control]  feu doble clic a [Impressores].
Windows Server 2016
Feu clic amb el botó dret a [ seleccioneu [Tauler de control]  [Maquinari]  [Dispositius i impressores].

Activació de [Detecció de xarxes]

Activeu [Detecció de xarxes] per veure els ordinadors que hi ha a la xarxa.
Windows Vista
[Inicia]  seleccioneu [Tauler de control]  [Visualitza l'estat i les tasques de la xarxa]  seleccioneu [Activa la detecció de xarxes] a [Detecció de xarxes].
Windows 7/Server 2008 R2
[Inicia]  seleccioneu [Tauler de control]  [Visualitza l'estat i les tasques de la xarxa]  [Canvia la configuració de l'ús compartit avançat]  seleccioneu [Activa la detecció de xarxes] a [Detecció de xarxes].
Windows 8/Server 2012
Feu clic amb el botó dret a la part inferior esquerra de la pantalla  seleccioneu [Tauler de control]  [Visualitza l'estat i les tasques de la xarxa]  [Canvia la configuració de l'ús compartit avançat]  seleccioneu [Activa la detecció de xarxes] a [Detecció de xarxes].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Feu clic amb el botó dret a [Inicia]  seleccioneu [Tauler de control]  [Visualitza l'estat i les tasques de la xarxa]  [Canvia la configuració de l'ús compartit avançat]  seleccioneu [Activa la detecció de xarxes] a [Detecció de xarxes].
Windows 10
[] seleccioneu [Sistema del Windows]  [Tauler de control] [Visualitza l'estat i les tasques de la xarxa] [Canvia la configuració de l'ús compartit avançat] seleccioneu [Activa la detecció de xarxes] sota la [Detecció de xarxes].
Windows Server 2008
[Inicia]  seleccioneu [Tauler de control]  feu doble clic a [Centre de xarxes i de recursos compartits]  seleccioneu [Activa la detecció de xarxes] a [Detecció de xarxes].
Windows Server 2016
Feu clic amb el botó dret [ seleccioneu [Tauler de control]  [Visualitza l'estat i les tasques de la xarxa]  [Canvia la configuració de l'ús compartit avançat]  seleccioneu [Activa la detecció de xarxes] sota la [Detecció de xarxes].

Visualització de les impressores compartides al servidor d'impressió

1
Obriu l'Explorador del Windows.
Windows Vista/7/Server 2008
[Inicia]  seleccioneu [Tots els programes] o [Programes]  [Accessoris]  [Explorador del Windows].
Windows 8/Server 2012
Feu clic amb el botó dret a la part inferior esquerra de la pantalla  seleccioneu [Explorador de fitxers].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Feu clic amb el botó dret a [Inicia]  seleccioneu [Explorador de fitxers].
Windows 10/Server 2016
Feu clic amb el botó dret a [] seleccioneu [Explorador de fitxers].
2
Seleccioneu el servidor d'impressió a [Xarxa] o [Els meus llocs de xarxa].
Per veure els ordinadors de la xarxa, és possible que hàgiu d'activar la detecció de xarxes o que hàgiu de buscar els ordinadors a la xarxa.
Es mostren les impressores compartides.

Impressió d'una pàgina de prova al Windows

Podeu comprovar si el controlador d'impressió està operatiu imprimint una pàgina de prova al Windows.
1
Carregueu paper de mida A4 al calaix de paper. Càrrega de paper al calaix
2
Obriu la carpeta d'impressores. Visualització de la carpeta d'impressores
3
Feu clic amb el botó dret a la icona del controlador de la impressora i feu clic a [Propietats de la impressora] o [Propietats].
4
Feu clic a [Imprimeix una pàgina de prova] a la pestanya [General].
S'imprimeix la pàgina de prova.

Comprovació de l'arquitectura de bits

Si no esteu segur si el vostre ordinador executa el Windows de 32 o 64 bits, seguiu els passos següents.
1
Obriu el [Tauler de control].
Windows Vista/7/Server 2008
[Inicia]  seleccioneu [Tauler de control].
Windows 8/Server 2012
Feu clic amb el botó dret a la part inferior esquerra de la pantalla  seleccioneu [Tauler de control].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Feu clic amb el botó dret a [Inicia]  i seleccioneu [Tauler de control].
Windows 10/Server 2016
Aneu al pas 2.
2
Obriu el [Sistema].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Feu clic a [Sistema i manteniment] o [Sistema i seguretat]  [Sistema].
Windows 10/Server 2016
Feu clic a [] [Configuració] [Sistema] seleccioneu [Sobre].
Windows Server 2008
Feu doble clic a [Sistema].
3
Comproveu l'arquitectura de bits.
Per a les versions de 32 bits, es mostra
[Sistema operatiu de 32 bits].
Per a les versions de 64 bits, es mostra
[Sistema operatiu de 64 bits].

Comprovació del port d'impressora

1
Obriu la carpeta d'impressores. Visualització de la carpeta d'impressores
2
Feu clic amb el botó dret a la icona del controlador de la impressora i feu clic a [Propietats de la impressora] o [Propietats].
3
A la pestanya [Ports], comproveu que el port s'hagi seleccionat correctament.
Si utilitzeu una connexió de xarxa i heu canviat l'adreça IP de l'equip
Heu d'afegir un port nou. Configuració de ports d'impressora

Comprovació de la comunicació bidireccional

1
Obriu la carpeta d'impressores. Visualització de la carpeta d'impressores
2
Feu clic amb el botó dret a la icona del controlador de la impressora i feu clic a [Propietats de la impressora] o [Propietats].
3
A la pestanya [Ports], assegureu-vos que la casella [Habilita el suport bidireccional] estigui marcada.

Comprovació de l'SSID al qual l'ordinador està connectat

Si l'ordinador està connectat a una xarxa LAN sense fil, feu clic a , o  a la safata del sistema perquè es mostri l'SSID de l'encaminador LAN sense fil connectat.

En imprimir des de l'aplicació de la Botiga del Windows

Windows 8/Server 2012
Obriu les miniatures de la part dreta de la pantalla  Toqueu o feu clic a [Dispositius] El controlador que utilitzeu  [Imprimeix].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Obriu les miniatures de la part dreta de la pantalla Toqueu o feu clic a [Dispositius]  [Imprimeix]  El controlador que utilitzeu [Imprimeix].
Windows 10
Toqueu o feu clic a [Imprimeix] a l'aplicació  El controlador que utilitzeu  [Imprimeix].
Si imprimiu mitjançant aquest mètode, només tindreu disponibles un nombre limitat d'opcions d'impressió.
Si es mostra el missatge [La impressora necessita la teva atenció. Vés a l'escriptori per comprovar-la.], aneu a l'escriptori i seguiu les instruccions que apareixen al quadre de diàleg. Aquest missatge apareix quan l'equip s'ha establert per mostrar el nom de l'usuari durant la impressió i instàncies similars.
6X8Y-07H