Comprovació de la quantitat restant de consumibles

Utilitzeu el procediment següent per comprovar la quantitat restant als cartutxos de tòner. És especialment important comprovar si cal tenir a punt un cartutx de tòner nou abans d'iniciar un treball d'impressió llarg.
<Monitor estat>  <Informació del dispositiu>  <Informació del cartutx>   Comprovació de la quantitat restant als cartutxos de tòner
La quantitat restant en un cartutx de tòner indicada només s'ha de prendre com a referència i pot ser que sigui diferent de la quantitat real.
6X8Y-067