Substitució del cartutx de tòner

Apareixerà un missatge d'advertència a la pantalla quan la quantitat restant al cartutx de tòner sigui baixa o quan la impressió ja no sigui possible a causa de l'esgotament del tòner. Tingueu en compte que la qualitat d'impressió es pot veure afectada si continueu imprimint sense resoldre aquest problema. Podeu comprovar la quantitat restant als cartutxos de tòner a la pantalla (Comprovació de la quantitat restant de consumibles).

Quan es mostra un missatge

El missatge que es mostra depèn de la quantitat restant als cartutxos de tòner. En funció del missatge, haureu de comprovar que disposeu del cartutx de tòner de substitució o bé substituir-lo directament.
Procediment per substituir el cartutx de tòner
Recanvis
<Prepareu el cartutx.> 
<Nivell de cartutx baix>
<Final vida útil del cartutx>

Quan la qualitat de les impressions és baixa

Si les impressions comencen a mostrar algun d'aquests símptomes, significa que un dels cartutxos de tòner s'ha consumit. Substituïu aquest cartutx encara que no es mostri cap missatge. Procediment per substituir el cartutx de tòner
Es mostren ratlles / la impressió és desigual
Parcialment descolorit
Densitat desigual
Es mostren punts blancs
Apareixen taques i esquitxades de tòner
Les àrees blanques dels originals esdevenen grises en les impressions

Procediment per substituir el cartutx de tòner

Llegiu les precaucions a "Posada en marxa" subministrada amb aquest producte abans de substituir els cartutxos de tòner. Manuals i els continguts
1
Obriu la tapa davantera.
2
Traieu la safata del cartutx.
3
Traieu el cartutx de tòner objectiu de l'equip recte i cap amunt.
4
Traieu el material d'embalatge del cartutx de tòner de recanvi.
1
Traieu la pestanya del material d'embalatge sobre una superfície plana.
2
Traieu el cartutx de tòner.
5
Sacsegeu suaument el cartutx de tòner cinc o sis cops, com es mostra a sota, perquè el tòner del seu interior es distribueixi de manera uniforme.
No toqueu la superfície del tambor que hi ha a la part inferior del cartutx de tòner.
6
Instal·leu del cartutx de tòner.
Cada color de cartutx de tòner disposa de la seva pròpia ranura a la safata de cartutxos de tòner, indicada amb una etiqueta de color corresponent (). Col·loqueu el cartutx de tòner a la ranura que correspongui al seu color.
La part inferior del cartutx de tòner està desprotegida; per tant, procureu que el cartutx de tòner no copegi el marc de la ranura en inserir-lo-hi.
7
Empenyeu la safata de cartutxos de tòner per tornar a introduir-la i tanqueu la tapa frontal.
L'ajust ràpid s'inicia immediatament després d'haver tancat la tapa frontal (Ajust ràpid).
6X8Y-066