Impressió d'informes i llistes

Podeu imprimir informes i llistes per comprovar informació com ara el volum d'impressions per a cada <ID de departament> i les opcions de l'equip.

Configuració de les opcions d'impressió per a informes i llistes

Podeu dur a terme impressions a doble cara d'informes i llistes.

Impressió d'un informe sobre el volum total d'impressions per ID de departament

Informe de gestió d'ID de departaments
Si la gestió d'ID de departaments està activada, podeu comprovar el volum total d'impressions per a cada <ID de departament> mitjançant la impressió d'un informe de gestió d'ID de departaments. Conèixer el nombre total d'impressions us permetrà gestionar millor els subministraments de paper i cartutxos de tòner.

Impressió de llistes d'opcions

Podeu imprimir la informació i les opcions desades a l'equip en forma de llista.
Llista de dades de l'usuari / llista de dades de l'administrador del sistema
Podeu comprovar la llista de les opcions (Llista del menú d'opcions) i el contingut desat a l'equip mitjançant la impressió d'una llista de dades de l'usuari o una llista de dades de l'administrador del sistema. Les dues llistes inclouen la versió del firmware i la mida i el tipus de paper desats a l'equip.
La llista de dades de l'usuari no inclou determinades opcions, com ara les opcions de xarxa i gestió. Per comprovar tots els elements de les opcions, imprimiu la llista de dades de l'administrador del sistema.
Llista de directives IPSec
Podeu comprovar la llista de noms de directives i les opcions d'IPSec registrades a l'equip mitjançant la impressió d'una Llista de directives IPSec.

Impressió d'informes i llistes sobre l'estat d'ús de l'equip

Podeu imprimir l'informe d'estat de l'equip, el registre d'ús dels cartutxos de tòner i la llista de les fonts disponibles en mode PCL o PS.
Informe ecològic
Podeu utilitzar un informe per comprovar el volum total mensual d'impressions i el consum elèctric. En aquest informe s'inclouen consells útils per estalviar paper i consum elèctric a partir de l'estat d'ús.
La quantitat de consum elèctric pot variar segons l'entorn i les condicions en què s'utilitzi l'equip.
Informe sobre l'estat dels consumibles
Podeu utilitzar un informe per comprovar l'estat dels consumibles instal·lats a l'equip.
Llista de fonts PCL
Podeu utilitzar un informe per comprovar la llista de les fonts disponibles en mode PCL.
Llista de fonts PS
Podeu utilitzar un informe per comprovar la llista de les fonts disponibles en mode PS.
Informe sobre els registres dels cartutxos
Podeu utilitzar un informe per consultar els registres d'ús dels cartutxos de tòner.
6X8Y-06F