Actualització del firmware

Per al firmware, seleccioneu el mètode d'actualització segons la condició d'instal·lació de l'equip. Hi ha dos mètodes d'actualització: un consisteix a accedir a la versió del firmware més recent per Internet des de l'equip i dur a terme l'actualització si la versió instal·lada actualment a l'equip no és la més recent; l'altre consisteix a accedir a la versió del firmware més recent per Internet des d'un ordinador i dur a terme l'actualització des de l'ordinador si la versió instal·lada actualment a l'equip no és la més recent. En un entorn en què no es pugui establir cap connexió a Internet a través d'una LAN sense fil, establiu la connexió a través d'una LAN amb cable o USB i porteu a terme l'actualització des de l'ordinador.
Condició d'instal·lació de l'equip
Com s'instal·la l'actualització
Connexió a través d'una LAN sense fil
Connexió a través d'una LAN amb cable
Connexió USB
En un entorn IPv6, no podeu actualitzar el firmware. Feu servir USB per restablir la connexió i porteu a terme l'actualització des de l'ordinador.
Comprovació de la versió del firmware
Podeu comprovar la versió del firmware al tauler de control de l'equip. Un cop finalitzada l'operació d'actualització del firmware, assegureu-vos que l'actualització s'hagi realitzat correctament. Comprovació de la versió del firmware

Actualització per Internet

Podeu accedir al servidor de Canon des de l'equip per actualitzar el firmware a la versió més recent.
1
Seleccioneu <Actualitzar microprogramari> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
Es comprova si la versió més recent del firmware està instal·lada.
Si es mostra el missatge <És l'última versió del microprogramari.>, no cal actualitzar el firmware.
2
Quan es mostri una pantalla de llicència, seleccioneu <Accept>.
3
Seleccioneu <Acceptar>.
Un cop finalitzada l'actualització del firmware, l'equip es reinicia automàticament.
No apagueu l'equip mentre el reinici estigui en curs.

Actualització des d'un ordinador

Quan hàgiu baixat la versió més recent del firmware del lloc web de Canon, feu servir el programari "User Support Tool" (Eina de suport a l'usuari) per actualitzar el firmware des d'un ordinador. Per obtenir informació sobre com s'actualitza el firmware des d'un ordinador, consulteu la "User Support Tool Operation Guide (Guia de funcionament de l'eina de suport a l'usuari)" inclosa amb el firmware.
Per posar l'equip en un estat d'espera d'actualització del firmware
<Menú>  <Opcions de gestió>  <Llicència/Altres>  <Actualitzar microprogramari>  <Via PC>  <Sí>

Comprovació de la versió del firmware

1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Opcions de gestió>.
Si es mostra la pantalla d'inici de la sessió, introduïu l'ID i el PIN correctes. Inici de la sessió a l'equip
3
Seleccioneu <Llicència/Altres>  <Actualitzar microprogramari>.
4
Seleccioneu <Informació de versió>.
Es mostra la versió actual del firmware.
6X8Y-050