Gestió de l'equip

A fi de reduir els diversos riscos associats a l'ús d'aquest equip, com ara la filtració d'informació personal o l'ús no autoritzat per part de tercers, calen mesures de seguretat constants i efectives. Un administrador ha de gestionar opcions importants, com ara els privilegis d'accés i les opcions de seguretat, per assegurar que l'equip s'utilitzi de manera segura.

Configuració del sistema de gestió bàsica

Preparació per als riscos de negligència o ús inadequat

Assegurar una gestió efectiva

Gestió de la configuració i de les opcions del sistema

6X8Y-03U