Inicialització d'opcions

Podeu restaurar les opcions següents:

Inicialització del menú

Podeu restaurar les opcions de l'equip (Llista del menú d'opcions). Segons les opcions seleccionades, pot ser que hàgiu de reiniciar l'equip després de la inicialització.
<Menú>  <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>  <Menú Inicialitzar>  Seleccioneu l'element que vulgueu inicialitzar  <Sí>  (Reinicieu l'equip si cal)
Podeu restaurar les opcions només per a <Xarxa> a <Preferències>.
<Menú>  <Preferències>  <Xarxa>  <Inicialitzar opcions de xarxa>  <Sí>  <Acceptar>  Reinicieu l'equip

Inicialització de la clau i el certificat

Podeu restaurar les opcions de la clau i el certificat i del certificat de CA. Tingueu en compte que les claus i els certificats i els certificats de CA que hàgiu desat a l'equip (tret de les claus i dels certificats de CA preinstal·lats) s'eliminaran després de la inicialització.
Després de la inicialització, les funcions per a les quals són necessaris una clau i un certificat, com ara la comunicació xifrada TLS i la comunicació IKE d'IPSec, no estan disponibles. Per utilitzar-les, configureu les opcions per a la clau i el certificat i torneu a activar les funcions.
<Menú>  <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>  <Inicialitzar clau i certificat>  <Sí> 

Inicialització de totes les dades i opcions

Aquesta funció permet restaurar totes les dades, així com les opcions de l'equip, inclosos els registres, als valors predeterminats de fàbrica. Això evita que les dades confidencials es filtrin en substituir o llençar l'equip. Un cop finalitzat el procés d'inicialització, l'equip es reinicia automàticament.
Abans de dur a terme la inicialització, assegureu-vos que cap document no s'estigui processant o estigui en espera que es processi. Aquests documents s'eliminaran quan es porti a terme la inicialització.
Per utilitzar l'equip després d'inicialitzar-lo, heu de configurar totes les opcions des del principi.
<Menú>  <Opcions de gestió>  <Inicialitzar totes les dades/opcions>  <Sí>  <Sí>
6X8Y-051