Configuració d'un proxy

Un proxy (o un servidor proxy HTTP) fa referència a un ordinador o programari que porta a terme la comunicació HTTP per a altres dispositius, especialment quan es comuniquen amb recursos exteriors a la xarxa, com ara en navegar per llocs web. Els dispositius clients es connecten a la xarxa exterior mitjançant el servidor proxy i no es comuniquen directament amb els recursos exteriors. La configuració d'un proxy no només facilita la gestió del tràfic entre les xarxes interiors i exteriors, sinó que també bloqueja l'accés no autoritzat i consolida la protecció antivirus per millorar la seguretat. Quan s'utilitza Google Cloud Print per imprimir a través d'Internet, es pot millorar la seguretat mitjançant l'establiment d'un proxy. Quan configureu un proxy, assegureu-vos de disposar de la informació necessària sobre el proxy, inclosa l'adreça IP, el número de port i el nom d'usuari i la contrasenya per a l'autenticació.
Per obtenir més informació sobre les funcions bàsiques que es poden realitzar en configurar l'equip des de Remote UI (IU remot), consulteu Configuració de les opcions de menú des de Remote UI (IU remot).
1
Inicieu Remote UI (IU remot) i inicieu la sessió al mode d'administrador del sistema. Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del Portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Seleccioneu [Network Settings]  [Proxy Settings].
4
Feu clic a [Edit].
5
Seleccioneu la casella [Use Proxy] i especifiqueu les opcions necessàries.
[Use Proxy]
Seleccioneu la casella per utilitzar el servidor proxy especificat per a la comunicació amb un servidor HTTP.
[HTTP Proxy Server Address]
Introduïu l'adreça del servidor proxy. Especifiqueu l'adreça IP o el nom de l'amfitrió, segons l'entorn.
[HTTP Proxy Server Port Number]
Canvieu el número de port segons sigui necessari.
[Use Proxy within Same Domain]
Seleccioneu la casella de verificació per utilitzar també el servidor proxy especificat per a la comunicació amb dispositius al mateix domini.
[Use Proxy Authentication]
Per activar l'autenticació per part del servidor proxy, seleccioneu la casella i introduïu caràcters alfanumèrics per al nom d'usuari al quadre de text [User Name].
[Set/Change Password]
Per establir o canviar la contrasenya per a l'autenticació del proxy, quan estigui activat, seleccioneu la casella i introduïu caràcters alfanumèrics per a la contrasenya nova al quadre de text [Password].
6
Feu clic a [OK].
6X8Y-046