Configuració de les opcions de seguretat de xarxa

Els usuaris autoritzats poden patir pèrdues imprevistes a causa d'atacs de tercers malintencionats, com ara el rastreig de ports, la falsificació i la manipulació de dades mentre circulen per una xarxa. Per protegir la vostra informació important i valuosa contra aquests atacs, l'equip admet les funcions següents per millorar la seguretat i la confidencialitat.
Opcions del tallafoc
L'accés no autoritzat per part de tercers, així com els atacs i les intrusions a la xarxa, es poden bloquejar si la comunicació es limita només als dispositius que tinguin una adreça IP o MAC específica. Restricció de la comunicació mitjançant tallafocs
Canvi dels números de port
A un protocol utilitzat per intercanviar informació amb altres dispositius s'assignen números de port predeterminats d'acord amb el tipus de protocol. El número de port ha de ser el mateix per a tots els dispositius de comunicació; per tant, canviar-lo per un número arbitrari és important per evitar la pirateria des de l'exterior. Canvi dels números de port
Opcions de proxy
Quan els dispositius client estan connectats a una xarxa externa, la comunicació s'estableix a través del servidor proxy. Quan s'utilitza el servidor proxy, la navegació per llocs web pot ser més segura i, per tant, es pot esperar que la seguretat millori. Configuració d'un proxy
Comunicació xifrada TLS
TLS és un protocol de xifratge per a les dades enviades per una xarxa i s'utilitza freqüentment per a la comunicació mitjançant un navegador web o una aplicació de correu electrònic. TLS permet la comunicació de xarxa segura quan accediu a l'equip des d'un ordinador mitjançant la Remote UI (IU remota). Configuració de la clau i el certificat per a TLS
Comunicació IPSec
Mentre que TLS només xifra les dades utilitzades en una aplicació específica, com ara un navegador web o una aplicació de correu electrònic, IPSec xifra els paquets IP sencers (o càrregues útils d'aquests paquets). Això permet a IPSec oferir un sistema de seguretat més versàtil que TLS. Configuració de les opcions d'IPSec
Autenticació IEEE 802.1X
IEEE 802.1X és un estàndard i un mecanisme per bloquejar l'accés no autoritzat a la xarxa administrant col·lectivament la informació d'autenticació dels usuaris. Si un dispositiu prova a connectar-se a la xarxa 802.1X, el dispositiu s'ha de sotmetre a l'autenticació d'usuari per tal de garantir que la connexió prové d'un usuari autoritzat. La informació d'autenticació s'envia a un servidor RADIUS, el qual, un cop feta la comprovació pertinent, permet o rebutja la comunicació amb la xarxa en funció del resultat de l'autenticació. Si l'autenticació falla, un commutador de LAN (o un punt d'accés) bloqueja l'accés des de fora de la xarxa. L'equip es pot connectar a una xarxa 802.1X com a dispositiu client. Configuració de les opcions d'autenticació IEEE 802.1X
6X8Y-041