Desament de la clau i el certificat per a la comunicació de xarxa

Podeu obtenir la clau i el certificat, així com el certificat de CA, d'una autoritat de certificació (CA) per utilitzar-los amb l'equip. Instal·leu i deseu en aquest equip mitjançant Remote UI (IU remot) el fitxer de la clau i el certificat i el fitxer del certificat de CA obtinguts. Comproveu per endavant les condicions de la clau i el certificat i del certificat de CA necessàries per a l'equip (Funcions de gestió).
Per obtenir més informació sobre les funcions bàsiques que es poden realitzar en configurar l'equip des de Remote UI (IU remot), consulteu Configuració de les opcions de menú des de Remote UI (IU remot).
1
Inicieu Remote UI (IU remot) i inicieu la sessió al mode d'administrador del sistema. Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del Portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Seleccioneu [Device Management]  [Key and Certificate Settings] o [CA Certificate Settings].
Feu clic a [Key and Certificate Settings] per instal·lar una clau i un certificat o a [CA Certificate Settings] per instal·lar un certificat de CA.
4
Feu clic a [Register Key and Certificate] o [Register CA Certificate].
Eliminació d'una clau i un certificat o d'un certificat de CA desats
Feu clic primer a [Delete] a la dreta de la clau i el certificat o del certificat de CA que vulgueu eliminar  i, a continuació, a [OK]. No podeu eliminar aquests certificats de CA preinstal·lats.
Una clau i un certificat no es poden eliminar si s'estan utilitzant actualment amb alguna finalitat, com ara quan "[TLS]" o "[IEEE 802.1X]" es mostra a [Key Usage]. En aquest cas, desactiveu la funció o substituïu la clau i el certificat abans d'eliminar-los.
Activació o desactivació dels certificats de CA preinstal·lats
Feu clic a [Disable] a la dreta del certificat de CA preinstal·lat que vulgueu desactivar. Per tornar a activar el certificat, feu clic a [Enable] a la dreta del certificat.
5
Feu clic a [Install].
Eliminació del fitxer de la clau i el certificat o del fitxer del certificat de CA
Feu clic primer a [Delete] a la dreta del fitxer que vulgueu eliminar  i, a continuació, a [OK].
6
Feu clic a [Browse], especifiqueu el fitxer que vulgueu instal·lar i feu clic a [Start Installation].
El fitxer de la clau i el certificat o el fitxer del certificat de CA s'instal·la a l'equip des d'un ordinador.
7
Deseu la clau i el certificat o el certificat de CA.
 Desament d'una clau i un certificat
1
Feu clic a [Register] a la dreta del fitxer de la clau i el certificat que vulgueu desar.
2
Introduïu el nom de la clau i la contrasenya.
[Key Name]
Introduïu caràcters alfanumèrics per al nom de la clau que vulgueu desar.
[Password]
Introduïu caràcters alfanumèrics per a la contrasenya de la clau privada establerta per al fitxer que vulgueu desar.
3
Feu clic a [OK].
 Desament d'un certificat de CA
Feu clic a [Register] a la dreta del fitxer del certificat de CA que vulgueu desar.
6X8Y-04A