Desactivació de la comunicació HTTP

HTTP s'utilitza per a les comunicacions per la xarxa, com ara quan s'accedeix a l'equip mitjançant Remote UI (IU remot). Si utilitzeu una connexió USB o no utilitzeu HTTP, podeu desactivar HTTP per bloquejar instruccions de tercers malintencionades pel port HTTP no utilitzat.
Si desactiveu HTTP es desactiven algunes de les funcions de xarxa, com ara la Remote UI (IU remota), la impressió WSD i la impressió amb Google Cloud Print.
<Menú>  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de TCP/IP>  <Usar HTTP>  <Desactivat>  <Sí> 
6X8Y-04K