Restricció de les funcions de l'equip

Pot ser que algunes de les funcions de l'equip es facin servir molt poc o que se'n pugui fer un mal ús. Per motius de seguretat, l'equip es pot configurar per limitar-ne les capacitats parcialment o desactivar completament les funcions en qüestió.
Restricció de la impressió des d'un ordinador
Podeu limitar la "impressió des d'un ordinador" només per garantir la seguretat dels documents, de manera que no es puguin executar treballs d'impressió tret que s'introdueixi el PIN a l'equip. Restricció de la impressió des d'un ordinador
Restricció de funcions d'USB
La connexió USB permet establir una connexió senzilla amb dispositius perifèrics, però pot crear un risc de seguretat, com ara una filtració d'informació. Podeu restringir la connexió USB amb un ordinador o el desament en un dispositiu de memòria USB. Restricció de les funcions d'USB
Desactivació de la comunicació HTTP
Quan no es porti a terme cap operació a través de la xarxa, per exemple, en utilitzar l'equip via una connexió USB, podeu desactivar la comunicació HTTP per evitar la pirateria a través del port HTTP. Desactivació de la comunicació HTTP
Desactivació de la gestió remota
Quan no feu servir Remote UI (IU remot), podeu desactivar funcions per evitar una operació remota no autoritzada a través de Remote UI (IU remot). Desactivació de Remote UI (IU remot)
6X8Y-04F