Comprovació de l'estat i els registres

Pot ser que el nom de fitxer d'un document no es mostri completament. És possible que el nom de l'aplicació imprès s'afegeixi al nom del fitxer.

Comprovació de l'estat actual dels documents impresos

Es mostra la llista de documents que s'estan imprimint actualment o que estan en espera de ser impresos.
Inicieu la sessió a Remote UI (IU remota) (Inici de Remote UI (IU remot) [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] a [Print]
També podeu eliminar el treball d'un document fent clic a [Cancel].
Independentment de l'opció de la gestió de l'ID de departaments, tots els documents que s'estan imprimint o en espera de ser impresos apareixeran a la llista.
Si heu introduït el vostre nom d'usuari en iniciar sessió amb el mode d'usuari general, aquest nom només es mostrarà als documents que hàgiu imprès.
Feu clic a [Job Number] als documents en pausa i als documents segurs per veure informació detallada. Podeu consultar el nom d'usuari el nombre de pàgines del document imprès.

Comprovació de l'estat actual dels documents rebuts

Podeu comprovar els registres dels documents d'I-Fax rebuts.
Inicieu la sessió a Remote UI (IU remota) (Inici de Remote UI (IU remot) [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] a [RX]

Comprovació de l'historial de documents

Es mostren els registres de treballs de recepció (RX).
Inicieu la sessió a Remote UI (IU remot) (Inici de Remote UI (IU remot) [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

Comprovació de la informació d'error

Quan es produeix un error es mostra aquesta pàgina en fer clic al missatge que es veu a [Error Information] a la pàgina del Portal (pàgina principal). Pantalla de Remote UI (IU remot)
Inicieu la sessió a Remote UI (IU remot) (Inici de Remote UI (IU remot) [Status Monitor/Cancel]  [Error Information]

Comprovació dels consumibles

Es mostra la mida i el tipus de paper per a l'origen del paper, el número de model del cartutx de tòner, etc. També podeu fer clic a [Check Consumables Details] a la pàgina del Portal (pàgina principal) perquè es mostri aquesta pàgina (Pantalla de Remote UI (IU remot)).
Inicieu la sessió a Remote UI (IU remot) (Inici de Remote UI (IU remot) [Status Monitor/Cancel]  [Consumables]

Comprovació de les especificacions del dispositiu

Es mostren la velocitat d'impressió màxima i les característiques de l'equip.
Inicieu la sessió a Remote UI (IU remot) (Inici de Remote UI (IU remot) [Status Monitor/Cancel]  [Device Features]

Comprovació de la informació de l'administrador del sistema

Es mostra informació sobre l'equip i l'administrador del sistema. El nom del dispositiu i altres dades de l'administrador del sistema que es mostren aquí corresponen a les opcions de la [System Manager Information] a la pàgina [User Management] o de [Device Information Settings] a la pàgina [Device Management].
Inicieu la sessió a Remote UI (IU remot) (Inici de Remote UI (IU remot) [Status Monitor/Cancel]  [Device Information]

Comprovació del comptador total d'impressió

Es mostra el número total de pàgines que s'han imprès.
Inicieu la sessió a Remote UI (IU remot) (Inici de Remote UI (IU remot) [Status Monitor/Cancel]  [Check Counter]

Comprovació de l'historial dels cartutxos de tòner

Podeu consultar els registres d'ús dels cartutxos de tòner i altres registres. La pantalla es pot canviar per a cada color del cartutx de tòner.
Inicieu la sessió a Remote UI (IU remot) (Inici de Remote UI (IU remot)) [Status Monitor/Cancel] [Cartridge Log]

Comprovació de l'estat d'ús de l'equip

Es mostren el volum total mensual d'impressions i el consum elèctric total mensual. Podeu visualitzar la pantalla d'informació ecològica i canviar les opcions d'estalviar paper i consum elèctric.
Inicieu la sessió a Remote UI (IU remota) (Inici de Remote UI (IU remot) [Status Monitor/Cancel]  [Eco Information]
6X8Y-04U