Configuració de privilegis d'accés

Protegiu l'equip contra l'accés no autoritzat permetent que només els usuaris amb privilegis d'accés utilitzin l'equip. Els privilegis d'accés s'estableixen per separat per a administradors del sistema, usuaris generals i Remote UI (IU remot). Un cop establerts els privilegis, l'usuari ha d'introduir un ID i un PIN per imprimir o canviar opcions.
Configureu un compte amb privilegis d'accés totals, anomenat "ID de l'administrador del sistema", per a un administrador del sistema. El desament d'un compte anomenat "ID de departament" us permet gestionar els usuaris generals. Si feu servir un ID de departament, podeu establir un PIN per utilitzar aquest equip, així com fer un seguiment del nombre de pàgines impreses per a cada ID de departament. I si establiu un PIN d'accés a Remote IU (IU remot), podeu restringir l'ús de Remote UI (IU remot).
ID d'admin. sistema
L'ID de l'administrador del sistema és un compte que gaudeix de privilegis d'accés totals. Si especifiqueu un ID de l'administrador del sistema, heu d'iniciar la sessió a l'equip amb la informació de l'ID de l'administrador del sistema per accedir a elements que necessiten privilegis d'administrador, com ara <Xarxa> i <Opcions de gestió>. Es recomana que establiu i deseu l'ID de l'administrador del sistema. Si no ho feu, qualsevol persona podrà canviar les opcions de l'equip. Només es pot registrar un ID de l'administrador del sistema. Establiment de l'ID i del PIN de l'administrador del sistema
ID de departament (Department ID Management)
Podeu especificar privilegis d'accés per a un usuari (o un grup d'usuaris) desant un ID de departament. Podeu desar diversos ID de departament. Si un usuari intenta utilitzar l'equip quan els ID de departament estan activats es mostra una pantalla d'inici de la sessió, i l'usuari ha d'introduir el seu ID de departament i el seu PIN per poder utilitzar l'equip. Es pot recopilar informació com ara la quantitat de pàgines que s'han imprès per a cada ID de departament. Configuració de la gestió d'ID de departaments
PIN per a la Remote UI (IU remota) (Remote UI Access PIN)
Aquest és un PIN per utilitzar Remote UI (IU remot). Només els usuaris que coneixen el PIN poden accedir al Remote UI (IU remot). Establiment d'un PIN per a Remote UI (IU remot)
6X8Y-03W