Establiment d'un PIN per a Remote UI (IU remot)

Podeu establir un PIN per accedir a Remote UI (IU remot). Tots els usuaris utilitzen un PIN comú.
Quan la gestió d'ID de departaments està activada, aquesta opció no és necessària. Configuració de la gestió d'ID de departaments
1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Opcions de gestió>.
Si es mostra la pantalla d'inici de la sessió, introduïu l'ID i el PIN correctes. Inici de la sessió a l'equip
3
Seleccioneu <Llicència/Altres> <Opcions d'IU remota> <Restringir accés>.
4
Seleccioneu <Activat>.
5
Especifiqueu el PIN d'accés de Remote UI (IU remota).
Introduïu un PIN i seleccioneu <Aplicar>.
Es mostra la pantalla de confirmació. Torneu a introduir el PIN per confirmar-lo.
No podeu desar un PIN que només contingui zeros, com ara "00" o "0000000".
No oblideu el vostre PIN. Si oblideu el vostre PIN, utilitzeu el procediment anterior per establir un PIN nou.
Si les <Opcions de gestió> s'han inicialitzat
El PIN d'accés de Remote UI (IU remota) també s'inicialitza. Després de la inicialització, restabliu el PIN. <Menú Inicialitzar>
6X8Y-040