Impressió des d'un dispositiu de memòria USB (Impressió des d'un dispositiu de memòria)

Podeu imprimir directament fitxers mitjançant la connexió d'un dispositiu de memòria USB a l'equip. Amb aquesta funció, podeu imprimir sense utilitzar un ordinador. Per obtenir més informació sobre els dispositius de memòria USB disponibles i com inserir-los o treure'ls, consulteu Ús d'un dispositiu de memòria USB.
És necessari establir <Usar funció d'impressió> en <Activat>. <Opcions del dispositiu de memòria>
1
Seleccioneu <Impressió disp. memòria> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu la casella per al fitxer que vulgueu imprimir.
Podeu seleccionar més d'un fitxer.
Per esborrar una selecció, torneu a seleccionar el fitxer que heu seleccionat ().
En seleccionar una carpeta se'n mostra el contingut. Per tornar a la carpeta del nivell superior, seleccioneu .
Les carpetes i els fitxers per sota del cinquè directori no es mostren.
Quan passeu a una altra carpeta, les seleccions de fitxers anteriors s'esborraran.
Per seleccionar tots els fitxers
1
Seleccioneu <Seleccionar tot>.
Per esborrar totes les seleccions, seleccioneu <Esborrar selecció>.
2
Si hi ha una combinació de tipus de fitxers, seleccioneu <Fitxers JPEG/TIFF> o <Fitxers PDF>.
Per canviar el mètode de visualització dels fitxers
Podeu seleccionar el mètode de visualització dels fitxers a "Preview"/"Thumbnail"/"Details" ("Visualització prèvia"/"Miniatura"/"Detalls").
Visualització prèvia
Miniatura
Detalls
Podeu especificar el mètode de visualització dels fitxers utilitzat per mostrar la pantalla <Impr. disp. memòria>. <Opcions visualització predet.>
Per canviar l'ordre de classificació dels fitxers
Podeu canviar l'ordre de classificació dels fitxers en un dispositiu de memòria USB.
Podeu especificar una opció de classificació, com ara <Nom (ascendent)> o <Data/hora (ascendent)>, com a opció predeterminada per a la classificació dels fitxers. <Opcions predet. per ordenar fitxers>
1
Seleccioneu <Ordenar fitxers>.
2
Seleccioneu el criteri per a la classificació dels fitxers.
En seleccionar <Data/hora (ascendent)> o <Data/hora (descendent)>, els fitxers es classifiquen d'acord amb les dates i hores de modificació dels fitxers.
3
Seleccioneu <Aplicar>.
4
Especifiqueu les opcions d'impressió que calgui.
Podeu seleccionar <Reiniciar> per restaurar totes les opcions d'impressió predeterminades.
<Paper>
<Lluminositat>
<Nombre de còpies>
<Impressió a 2 cares>
<N en 1>
<N en 1> no està disponible per imprimir fitxers TIFF.
<Estab. det. JPEG/TIFF>
<Establir detalls de PDF>
5
Seleccioneu <Iniciar>.
En seleccionar <B/N> s'inicia la impressió en blanc i negre. En seleccionar <Color> s'inicia la impressió en color.
Si voleu cancel·lar la impressió, seleccioneu <Cancel·lar>  <Sí>.
Si sempre voleu imprimir amb les mateixes opcions: Impressió des d'un dispositiu de memòria
6X8Y-037