<Accedir a fitxers>

Es mostra una llista de totes les opcions relacionades amb la impressió de fitxers desats juntament amb descripcions. Les opcions predeterminades estan marcades amb una daga ().
Asteriscs (*)
Pot ser que les opcions marcades amb un asterisc (*) no es mostrin segons el model que utilitzeu, les opcions o altres elements de les opcions.

<Opcions comunes>

Configureu les opcions predeterminades per a la impressió des d'un dispositiu de memòria.
<Accedir a opcions de fitxers desats>
Podeu canviar les opcions per imprimir els fitxers desats en un dispositiu de memòria USB i el mètode per mostrar-los.
<Canviar opcions predeterminades (Impressió dispositiu memòria)>
Podeu canviar les opcions predeterminades associades a la impressió des d'un dispositiu de memòria. Les opcions configurades aquí s'utilitzen com a opcions predeterminades de la funció d'impressió des d'un dispositiu de memòria. Canvi de les opcions predeterminades de les funcions
<Paper>
<Safata multiús>
<Calaix 1>
<Calaix 2>*
<Nombre de còpies>
1 a 999
<Impressió a 2 cares>
<Desactivat>
<Tipus llibre>
<Tipus calendari>
<Establir detalls JPEG/TIFF>
<Lluminositat>
Cinc nivells
<N en 1>
<Desactivat>
<2 en 1>
<4 en 1>
<Tipus original>
<Prioritzar foto>
<Prioritzar text>
<Tons mitjans>
<Gradació>
<Difusió d'error>
< Establir detalls de PDF>
<Lluminositat>
Set nivells
<N en 1>
<Desactivat>
<2 en 1>
<4 en 1>
<6 en 1>
<8 en 1>
<9 en 1>
<16 en 1>
<Interval d'impressió>
<Totes les pàgines>
<Pàgines especificades>
<Ampliar/reduir a mida de paper>
<Desactivat>
<Activat>
<Ampliar àrea d'impressió>
<Desactivat>
<Activat>
<Imprimir comentaris>
<Desactivat>
<Automàtic>
<Altres opcions>
<Tons mitjans>
<Difusió d'error>
    <Desactivat>
    <Activat>
<Resolució/Gradació>*
    <Text>
        <Resolució>
        <Gradació>
    <Gràfics>
        <Resolució>
        <Gradació>
    <Imatge>
        <Resolució>
        <Gradació>
<Text negre pur>
<Desactivat>
<Activat>
<Sobreimpressió en negre>*
<Desactivat>
<Activat>
<Perfil de la font RGB>
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Cap>
<Perfil de simulació de CMYK>
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Cap>
<Usar perfil d'escala de grisos>
<Desactivat>
<Activat>
<Perfil d'impressió>
<Text>
    <Normal>
    <Foto>
    <TR normal>
    <TR foto>
<Gràfics>
    <Normal>
    <Foto>
    <TR normal>
    <TR foto>
<Imatge>
    <Normal>
    <Foto>
    <TR normal>
    <TR foto>
<Mètode de coincidència>
<Perceptiu>
<Saturació>
<Colorimètric>
<Sobreimpressió composta>
<Desactivat>
<Activat>
<Conversió d'escala de grisos>
<sRGB>
<NTSC>
<RGB uniforme>
<Qualitat d'impressió>
<Densitat>*
    Groc/magenta/cian/negre
        17 nivells
    <Ajust fi>
        <Groc>/<Magenta>/<Cian>/<Negre>
            <Alta>/<Mitjana>/<Baixa>
                17 nivells
<Estalvi de tòner>
    <Desactivat>
    <Activat>
<Gradació>
    <Alt 1>
    <Alt 2>
<Ajust fi de densitat>
    Cinc nivells
<Resolució>
    <1200 ppp>
    <600 ppp>
<Mode de suavitzat especial>
    <Mode 1>
    <Mode 2>
    <Mode 3>
    <Mode 4>
    <Mode 5>
    <Mode 6>
<Correcció del volum de tòner>
    <Estàndard>
    <Prioritat de gradació>
    <Prioritzar text>
<Control de línies>
    <Prioritat de resolució>
    <Prioritat de gradació>
<Ajust d'amplada>
    <Desactivat>
    <Activat>
        <Text>
        <Línia> 
        <Text i línia>
<Suavitzat avançat>
    <Suavitzat avançat>
        <Desactivat>
        <Nivell 1>
        <Nivell 2>
    <Aplicar als gràfics>*
        <Desactivat>
        <Activat>
    <Aplicar al text>*
        <Desactivat>
        <Activat>
<Suavitzat de gradació>
    <Suavitzat de gradació>
        <Desactivat>
        <Nivell 1>
        <Nivell 2>
    <Aplicar als gràfics>*
        <Desactivat>
        <Activat>
    <Aplicar a les imatges>*
        <Desactivat>
        <Activat>
<Opcions visualització predet.>
Seleccioneu Preview/Thumbnail/Details (Vista prèvia/Miniatura/Detalls) com a mètode per visualitzar fitxers en un dispositiu de memòria USB.
<Previsualitzar>
<Miniatura>
<Detalls>
<Opcions predet. per ordenar fitxers>
Seleccioneu si voleu visualitzar fitxers en un dispositiu de memòria USB en ordre ascendent o descendent de nom de fitxer o data.
<Nom (ascendent)>
<Nom (descendent)>
<Data/hora (ascendent)>
<Data/hora (descendent)>
<Format de visualització de nom de fitxer>
Seleccioneu si voleu visualitzar text curt o llarg per als noms dels fitxers desats en un dispositiu de memòria USB.
<Nom de fitxer curt>
<Nom de fitxer llarg>

<Opcions del dispositiu de memòria>

Especifiqueu si cal activar o desactivar les funcions d'un dispositiu de memòria USB.
<Usar funció d'impressió>
Seleccioneu si cal permetre imprimir dades d'un dispositiu de memòria USB quan estigui connectat a l'equip. Restricció de la funció d'impressió des d'USB
<Desact.>
<Activat>
6X8Y-05L