<Rebre>

Es mostra una llista de totes les opcions relacionades amb la recepció d'I-Fax (Fax per Internet) juntament amb descripcions. Les opcions predeterminades estan marcades amb una daga ().

<Opcions comunes>

Especifiqueu les operacions que s'han de dur a terme quan la quantitat restant als cartutxos de tòner sigui baixa.
<Con. imprimint quan cart. baix>
Si es reben I-Fax mentre la quantitat restant als cartutxos de tòner és baixa, no s'imprimeixen. No obstant això, si aquesta funció està activada, podeu continuar imprimint encara que la quantitat restant als cartutxos de tòner sigui baixa.
<Desactivat>
<Activat>
Quan aquesta funció està activada, la impressió d'I-Fax (Fax per Internet) pot quedar descolorida o borrosa. Els documents rebuts no es desen, de manera que heu de demanar al remitent que torni a enviar el document si és il·legible.

<Opcions de l'I-Fax>

Configureu les opcions per imprimir els documents d'I-Fax (Fax per Internet) rebuts.
<Imprimir a les dues cares>
Imprimeix el document rebut a les dues cares del paper.
<Desactivat>
<Activat>
<Mida d'impressió d'RX>
Especifiqueu la mida de paper que s'ha d'utilitzar per imprimir.
<A4>
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Govern)>
<LEGAL (Govern)>
<LEGAL (l'Índia)>
<FOOLSCAP (Austràlia)>
<OFICIO (Brasil)>
<OFICIO (Mèxic)>
6X8Y-05K