<Ajust/Manteniment>

Element
Descripció
En aquesta secció es descriu com s'ajusta la qualitat d'imatge per a la impressió.
En aquesta secció es descriu com utilitzar les funcions de neteja.
6X8Y-05A