<Ajustar qualitat d'imatge>

Es mostra una llista de totes les opcions relacionades amb l'ajust de la qualitat d'imatge juntament amb descripcions. Les opcions predeterminades estan marcades amb una daga ().
Asteriscs (*)
Pot ser que les opcions marcades amb un asterisc (*) no es mostrin segons el model que utilitzeu, les opcions o altres elements de les opcions.

<Ajust automàtic de gradació>

Ajusteu la gradació, la densitat i el color en impressions. Ajust de la gradació
<Ajust ràpid>

<Opcions de correcció automàtica>

Configureu els valors per dur a terme automàticament un ajust de gradació ràpid o una correcció de la diferència de color.
<Ajust automàtic de regularitat d'imatge>
Seleccioneu quan s'ha de portar a terme l'ajust automàtic de gradació ràpid. Si s'estableix en <Desactivat>, l'ajust ràpid no s'inicia automàticament. També podeu realitzar aquest ajust de manera manual (Ajust ràpid).
<Desactivat>
<Quan s'engega l'alimentació principal>
<Després d'imprimir el primer treball>
<Corregir diferència color d'impressió>
Seleccioneu el moment en què la funció de correcció de la diferència de color d'impressió s'ha de dur a terme automàticament un cop engegat l'equip. També podeu realitzar aquest ajust de manera manual (Correcció de la "diferència de color a les impressions").
<Després d'imprimir el primer treball>
<Quan s'engega l'alimentació principal>

<Corregir diferència color d'impressió>

Utilitzeu aquesta funció si el canvi de color ha fet borrosa la imatge. Correcció de la "diferència de color a les impressions"

<Ajustar la posició d'impressió>

Ajusteu la posició d'impressió per a cada origen del paper. La posició d'impressió es pot ajustar en l'interval de -5,0 mm a +5,0 mm en increments de 0,1 mm. Ajust de la posició d'impressió
<Safata multiús>
<Ajustar verticalment (Anvers)>
De -5,0 a 0,0 a 5,0 (mm)
<Ajustar horitzontalment (Anvers)>
De -5,0 a 0,0 a 5,0 (mm)
<Ajustar verticalment (Revers)>
De -5,0 a 0,0 a 5,0 (mm)
<Ajust. horitzontal. (Revers)>
De -5,0 a 0,0 a 5,0 (mm)
<Calaix 1>
<Ajustar verticalment (Anvers)>
De -5,0 a 0,0 a 5,0 (mm)
<Ajustar horitzontalment (Anvers)>
De -5,0 a 0,0 a 5,0 (mm)
<Ajustar verticalment (Revers)>
De -5,0 a 0,0 a 5,0 (mm)
<Ajust. horitzontal. (Revers)>
De -5,0 a 0,0 a 5,0 (mm)
<Calaix 2> *
<Ajustar verticalment (Anvers)>
De -5,0 a 0,0 a 5,0 (mm)
<Ajustar horitzontalment (Anvers)>
De -5,0 a 0,0 a 5,0 (mm)
<Ajustar verticalment (Revers)>
De -5,0 a 0,0 a 5,0 (mm)
<Ajust. horitzontal. (Revers)>
De -5,0 a 0,0 a 5,0 (mm)

<Procés especial>

Si els resultats de la impressió en tipus de paper especials no són satisfactoris, les opcions següents poden millorar la qualitat de les impressions.
<Tractament de paper especial>
Quan imprimiu al revers de paper imprès, paper rugós o sobres, els resultats de la impressió poden millorar si ajusteu les opcions següents.
<Impr. revers manual (només 2 cares)>
Si les impressions al revers de paper imprès són massa clares, seleccioneu <Activat>. Podeu especificar aquesta opció per separat per a cada origen del paper.
<Safata multiús>
<Desact.>
<Activat>
<Calaix 1>
<Desact.>
<Activat>
<Calaix 2> *
<Desact.>
<Activat>
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la qualitat d'imatge es pot veure afectada o es pot produir un encallament de paper quan hagi passat cert temps després d'imprimir a l'anvers o segons la humitat ambient.
<Mode de paper de superfície rugosa>
En imprimir en paper rugós, especialment quan les imatges en color s'imprimeixin massa clares, seleccioneu <Activat>. Podeu especificar les opcions per separat per a cada origen del paper.
<Safata multiús>
<Desact.>
<Activat>
<Calaix 1>
<Desact.>
<Activat>
<Calaix 2> *
<Desact.>
<Activat>
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la velocitat d'impressió pot ser menor o la qualitat d'imatge es pot veure afectada.
<Prevenc. tancar solapa sobre>
Si les solapes dels sobres s'enganxen als cossos dels sobres quan imprimiu, seleccioneu <Activat>.
<Desactivat>
<Activat>
Si establiu aquesta opció en <Activat>, pot ser que el tòner no es fixi suficientment i que, per tant, les impressions quedin descolorides.
<Correcció paper rebregat>
Les impressions es poden arrugar segons el paper que utilitzeu. En aquest cas, el problema es pot resoldre si configureu aquest element. L'efecte de millora és més potent amb <Mode 2> que amb <Mode 1>.
<Desactivat>
<Mode 1>
<Mode 2>
Aquesta opció és eficaç per a paper normal i fi.
Si establiu un efecte de millora més potent, pot ser que les impressions quedin descolorides o que la velocitat d'impressió es redueixi.
<Correcció paper cargolat>
Si el paper imprès es corba, configureu aquest element. L'efecte de millora és més potent amb <Mode 2> que amb <Mode 1>. Primer proveu amb <Mode 1>.
<Desactivat>
<Mode 1>
<Mode 2>
Si establiu un efecte de millora més potent, pot ser que les impressions quedin descolorides o que la velocitat d'impressió es redueixi.
<Redueix l'arrissament del paper fi>
Si en imprimir en paper s'arruguen les impressions, el problema es pot resoldre si establiu aquest element en <Activat>.
<Desactivat>
<Activat>
<Redueix l'arrissament del paper fi> funciona només quan la configuració del tipus de paper és <Fi 1>. Especificació de la mida i el tipus de paper
Si establiu aquesta opció en <Activat>, es desactiva la impressió a doble cara automàtica amb <Fi 1>. A més, les impressions poden estar descolorides causa de la mala col·locació del tòner.
<Reduir adhesió paper sortida>
Quan imprimiu a doble cara en color, el paper es pot enganxar a la sortida. Si establiu aquesta opció en <Activat>, la velocitat d'impressió disminuirà per a les impressions que es poden enganxar fàcilment a fi de reduir aquest efecte.
<Desactivat>
<Activat>
<Mode d'humitat alta>
La densitat d'impressió pot ser desigual quan l'equip s'utilitza en un entorn amb humitat alta. En aquest cas, el problema es pot resoldre si establiu aquest element en <Activat>.
<Desactivat>
<Activat>
Si establiu aquesta opció en <Activat> i utilitzeu l'equip en un entorn amb humitat baixa, les imatges i el text impresos poden quedar borrosos.
<Mode d'humitat baixa>
Quan utilitzeu l'equip en un entorn amb humitat baixa, les imatges i el text impresos poden quedar borrosos. En aquest cas, el problema es pot resoldre si establiu aquest element en <Activat>.
<Desactivat>
<Activat>
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la densitat d'impressió pot ser inferior o desigual quan l'equip s'utilitza en un entorn amb humitat alta.
<Correcció despl. en calent 1>
Si la impressió revela una ombra d'una imatge a la mateixa pàgina, el problema es pot resoldre si establiu aquest element en <Activat>.
<Desactivat>
<Activat>
Si establiu aquesta opció en <Activat>, pot ser que el tòner no es fixi suficientment i que, per tant, les impressions quedin descolorides.
<Correcció despl. en calent 2>
Si la impressió contínua genera imatges amb ombres, el problema es pot resoldre si establiu aquest element en <Activat>.
<Desactivat>
<Activat>
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la densitat d'impressió pot ser desigual.
<Neteja periòdica unitat fixació>
Si la unitat de fixació està bruta, les vores del paper poden presentar marques irregulars. En aquest cas, el problema es pot resoldre si canvieu la configuració d'aquest element. Com més elevat sigui el nivell que especifiqueu, la neteja regular es durà a terme amb més freqüència.
<Automàtic>
<Nivell 1>
<Nivell 2>
<Nivell 3>
Si s'especifica un nivell superior, la velocitat d'impressió serà inferior.
<Neteja autom. conjunt de fixació>
Si la unitat de fixació està bruta, les vores o el revers del paper poden estar tacats. Podeu configurar la neteja automàtica de la unitat de fixació per evitar les taques. Si s'establiu en <Activat>, s'imprimirà una fulla de paper cada vegada que es realitza la neteja. Establiu la configuració de manera que l'alimentació del paper es realitzi a partir de l'origen del paper en el qual es carregui el paper que es pot utilitzar per a la neteja.
<Desactivat>
<Activat> 
<Safata multiús> 
<Desact.> 
<Activat>
<Calaix 1> 
<Desact.> 
<Activat>
<Calaix 2>*
<Desact.> 
<Activat>
Podeu utilitzar els següents tipus paper per a la neteja.
Mides de paper: A4/Carta
Tipus de paper: Normal 1 al 3/Reciclat 1 o 2
<Red. ros. (Impr. 1 car->2 car.)>
En imprimir a doble cara després d'haver imprès a una cara, les imatges impreses poden ser poc clares a causa de la condensació d'humitat. En aquest cas, el problema es pot resoldre si establiu aquesta opció en <Activat>.
<Desactivat>
<Activat>
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la velocitat d'impressió pot ser menor.
<Red. rosada (imp. cons. 2 car)>
Si les imatges impreses són poc clares a causa de la condensació d'humitat en imprimir a doble cara, el problema es pot resoldre si establiu aquesta opció en qualsevol valor que no sigui <Desactivat>.
<Desactivat>
<Mode 1>
<Mode 2>
L'efecte de millora és més potent amb <Mode 2> que amb <Mode 1>.
Si establiu aquesta opció en qualsevol valor que no sigui <Desactivat>, la impressió pot quedar descolorida o la velocitat d'impressió pot ser menor.
<Correcció de la brillantor desigual>
Quan la brillantor és desigual a la vora superior del paper, el problema es pot resoldre si establiu aquesta opció en <Activat>.
<Desactivat>
<Activat>
Si establiu aquesta opció en <Activat>, pot ser que el tòner no es fixi suficientment i que, per tant, les impressions quedin descolorides.
<Corr. buit a cara posterior>
En imprimir a doble cara en paper fi es pot produir un buit a la vora superior del revers del paper. En aquest cas, el problema es pot resoldre si establiu aquest element en <Activat>.
<Desactivat>
<Activat>
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la qualitat d'impressió es pot veure afectada.
<Reduir patró de gota d'aigua>
Si la densitat d'impressió és desigual d'una manera que la impressió sembla un patró de gotes d'aigua, el problema es pot resoldre si establiu aquest element en <Activat>.
<Desactivat>
<Activat>
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la qualitat d'impressió es pot veure afectada.
<Corr. imatge dany. pols paper>
L'ús de paper que contingui molta pols de paper pot fer que la impressió quedi descolorida o ratllada. En aquest cas, el problema es pot resoldre si establiu aquest element en <Activat>.
<Desactivat>
<Activat>
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la velocitat d'impressió pot ser menor.
<Prevenir l'entelament>
Si les àrees blanques presenten una mica de color, el problema es pot resoldre si establiu aquest element en <On>.
<Desactivat>
<Activat>
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la densitat d'impressió pot ser més clara.
<Mode Reducció de bandes al tambor>
Si es mostren ratlles a les impressions, el problema es pot resoldre si establiu aquesta opció en <Activat>.
<Desactivat>
<Activat>
<Millora de la fixació>
El tòner es pot llevar de la pàgina impresa segons el tipus de paper o les condicions ambientals. En aquest cas, el problema es pot resoldre si configureu aquest element.
<Desactivat>
<Mode 1>
<Mode 2>
L'efecte de millora és més potent amb <Mode 2> que amb <Mode 1>. Primer proveu l'ajust amb <Mode 1>.
Si establiu un efecte de millora més potent, pot ser que les impressions quedin corbades o que la velocitat d'impressió es redueixi.
<Reduir tinta fixació tòner 1>
Quan es mostren taques de tòner (taques de punts) al paper imprès, el problema no es pot resoldre encara que netegeu la unitat de fixació. En aquest cas, el problema es pot resoldre si establiu aquest element en <Activat>.
<Desactivat>
<Activat>
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la velocitat d'impressió pot ser menor.
<Reduir tinta fixació tòner 2>
Quan l'equip s'utilitza en un entorn amb humitat alta, pot ser que les impressions quedin descolorides o corbades. En aquest cas, el problema es pot resoldre si canvieu la configuració d'aquest element.
<Automàtic>
<Mode 1>
<Mode 2>
Si establiu aquesta opció en <Mode 1>, les impressions poden quedar descolorides.
Si establiu aquesta opció en <Mode 2>, les impressions poden quedar corbades.
<Mode Canvi B-N/Color original>
Quan es combinen dades d'impressió en blanc i negre amb dades de color, especifiqueu si cal prioritzar la velocitat d'impressió o reduir l'ús de tòner dels cartutxos de tòner cian, magenta i groc en imprimir les dades.
<Mode 1>
<Mode 2>
<Red. impr dèbil en subs cartutx>
Les impressions poden quedar descolorides immediatament després de substituir els cartutxos de tòner per uns de nous. En aquest cas, el problema es pot resoldre si establiu aquest element en <Activat>.
<Desactivat>
<Activat>
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la configuració serà efectiva la propera vegada que substituïu els cartutxos de tòner.
Just després de substituir el cartutx, el tòner necessita cert temps per distribuir-se uniformement dins del cartutx.
6X8Y-05C