<Manteniment>

Es mostra una llista de les funcions de neteja juntament amb descripcions. Les opcions predeterminades estan marcades amb una daga ().

<Netejar el conjunt de fixació (reduir taca de cara posterior del paper).>

Si la vora o la part posterior de la impressió presenten marques irregulars, netegeu la unitat de fixació. Neteja de la unitat de fixació

<Netejar la unitat de fixació>

Netegeu la unitat de fixació després de substituir un cartutx de tòner o si apareixen ratlles negres a les impressions. Neteja de la unitat de fixació

<Netejar ITB>

Netegeu la banda de transferència que hi ha dins de l'equip per evitar que la qualitat d'impressió es deteriori. Neteja de la banda de transferència (ITB)

<Controlar nivell de rosada>

Quan la temperatura canvia ràpidament a l'entorn en què l'equip està instal·lat es produeix condensació, la qual cosa pot fer que les imatges i el text es descoloreixin o presentin pèrdues. Seleccioneu <Activat> per treure la condensació de rosada de l'equip. En seleccionar <Activat>, especifiqueu si cal restringir els treballs.
<Desactivat>
<Activat>
<Permetre la impressió de treballs durant el procés>
<Prohibir la impressió de treballs durant el procés>
Mentre es porti a terme l'eliminació de la condensació, pot ser que la impressió no es realitzi apropiadament i que el paper surti en blanc.
Si establiu aquesta opció en <Activat>, l'equip ha d'estar engegat en tot moment per mantenir l'efecte d'eliminació de la condensació.
La configuració de <Temps apagament auto> no està disponible quan <Controlar nivell de rosada> està establert en <Activat>.
6X8Y-05E