<Gestió de dades>

Es mostra una llista de les opcions que s'utilitzen per a les opcions de l'equip i per inicialitzar les dades juntament amb descripcions. Les opcions predeterminades estan marcades amb una daga ().
Asteriscs (*)
Les opcions marcades amb asterisc (*) no es poden importar ni exportar.

<Importar/Exportar>*

Podeu importar i exportar diverses opcions de l'equip mitjançant un dispositiu de memòria USB. Per obtenir més informació sobre els dispositius de memòria USB disponibles i com inserir-los o treure'ls, consulteu Ús d'un dispositiu de memòria USB.
<Importar>
<Exportar>
Quan s'executa la importació
L'equip es reinicia automàticament un cop finalitzat el procés d'importació.

<Activar Prod. Ext'd Survey Prog.>

Activeu o desactiveu Product Extended Survey Program (un programa d'enquesta d'ús de l'equip).
<Desactivat>
<Activat>

<Inicialitzar clau i certificat> *

Seleccioneu aquesta opció per restaurar [Key and Certificate Settings] i [CA Certificate Settings] als valors predeterminats de fàbrica. Inicialització de la clau i el certificat

<Menú Inicialitzar> *

Seleccioneu que cal restaurar les opcions de la llista següent a les opcions predeterminades. Podeu restaurar totes les opcions de la llista següent alhora o podeu restaurar opcions individuals per separat. Inicialització del menú
<Preferències>
<Ajust/Manteniment>
<Opcions de funció>
<Opcions de gestió>
<Inicialitzar tot>
6X8Y-05Y