<Opcions de seguretat>

Es mostra una llista de totes les opcions relacionades amb la funció d'autenticació i el xifratge juntament amb descripcions. Les opcions predeterminades es marquen amb una daga ().

<Opcions d'autenticació/de contrasenya>

Podeu reforçar la seguretat de la funció d'autenticació.
<Opcions de la funció d'autenticació>
Configureu les funcions de seguretat per a l'autenticació d'usuari.
<Bloqueig>
Si un usuari no ha passat l'autenticació d'usuari, especifiqueu si cal desactivar-lo perquè no pugui iniciar la sessió a l'equip (bloqueig) temporalment. Quan se selecciona <Activat>, especifiqueu quantes vegades consecutives es permet aquesta situació abans que s'activi el bloqueig i també el temps que ha de transcórrer abans que un usuari pugui tornar a iniciar la sessió després del bloqueig.
<Permetre el bloqueig>
<Desact.>
<Activat>
<Llindar de bloqueig>
De 1 a 10 (vegada/es)
<Període de bloqueig>
De 1 a 60 (min.)
Aquesta opció no s'aplica a l'inici de la sessió mitjançant l'ID de departament.

<Opcions de xifratge>

Configureu una opció per desactivar un xifratge feble o la clau i el certificat quan s'utilitza un xifratge feble.
<Prohibir ús de xifratge feble>
<Desact.>
<Activat>
<Proh.xifratge feble Clau/certif.>
<Desact.>
<Activat>

<Verificar el sistema a l'inici>

Quan s'inicia l'equip o quan s'executa una aplicació (a l'Application Library (biblioteca d'aplicacions)), es realitza la verificació per determinar si el sistema o l'aplicació no s'ha manipulat. Si es detecta una manipulació, l'equip entra en un estat per esperar l'actualització del firmware. En aquest cas, realitzeu una actualització del firmware des d'un ordinador. Actualització del firmware
<Desactivat>
<Activat> 
Si no es mostra res després d'un moment, la recuperació del sistema pot ser impossible. En aquest cas, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local Canon o truqueu al telèfon d'atenció al client de Canon.
Si s'ha manipulat una aplicació instal·lada un cop l'equip ha eixit de fàbrica, s'ha de tornar a instal·lar a l'equip.
6X8Y-060