<Accessibilitat>

Es mostra una llista de totes les opcions relacionades amb l'accessibilitat, com ara la inversió dels colors de la pantalla i el temps de visualització dels missatges, juntament amb descripcions. Les opcions predeterminades estan marcades amb una daga ().

<Invertir els colors de la pantalla>

Seleccioneu <Activat> per invertir els colors de la pantalla. Seleccioneu <Activat> si la pantalla costa de veure's fins i tot després que s'hagi ajustat la lluminositat a <Lluminositat>.
<Desactivat>
<Activat>

<Lluminositat>

Ajusteu la lluminositat de la pantalla perquè s'adapti a la ubicació d'instal·lació de l'equip.
Cinc nivells

<Temps de visualització de missatges>

Especifiqueu l'interval en segons al qual es mostren dos missatges diferents alternativament.
1 a 2 a 5 (s)
6X8Y-059