Instal·lació dels controladors

Instal·leu a l'ordinador els diversos controladors i el programari associat.
1
Feu les preparacions necessàries abans de procedir a dur a terme la instal·lació.
Instal·leu primer els dispositius opcionals a la unitat principal. Equips opcionals
Si l'equip se subministra amb un CD-ROM/DVD-ROM, inseriu el CD-ROM/DVD-ROM a la unitat de l'ordinador.
Podeu baixar els controladors i el programari que fareu servir des del lloc web de Canon (https://global.canon/).
Quan hi hagi noves versions disponibles dels controladors i del programari es carregaran al lloc web de Canon. Podeu baixar-los com sigui necessari després de comprovar els requisits del sistema.
En funció de l'equip o les condicions ambientals, pot ser que algunes funcions no estiguin disponibles.
Alguns dels controladors no són compatibles segons el sistema operatiu. Per obtenir més informació sobre l'estat de compatibilitat del sistema operatiu més recent, visiteu el lloc web de Canon.
2
Procediu a dur a terme la instal·lació.
Per obtenir més informació sobre el procediment d'instal·lació, consulteu els manuals corresponents als controladors i al programari que fareu servir.
No és possible instal·lar els controladors si l'enviament i la recepció de l'adreça IP no estan permesos a [Firewall Settings]. Per a més informació, vegeu Especificació d'adreces IP per a les opcions del tallafoc.
Si [Firewall Settings] desactiva la possibilitat d'enviar i rebre l'adreça IP de l'ordinador en què s'han instal·lat els controladors, ja no es pot imprimir des d'aquest ordinador.
6X8Y-018