Especificació d'adreces IP per a les opcions del tallafoc

Podeu limitar la comunicació a només els dispositius amb adreces IP especificades o bloquejar dispositius amb adreces IP però permetre altres comunicacions. Podeu especificar una sola adreça IP o un rang d'adreces IP.
Per obtenir més informació sobre les funcions bàsiques que es poden realitzar en configurar l'equip des de Remote UI (IU remot), consulteu Configuració de les opcions de menú des de Remote UI (IU remot).
1
Inicieu Remote UI (IU remot) i inicieu la sessió al mode d'administrador del sistema. Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del Portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Seleccioneu [Network Settings]  [Firewall Settings].
4
Feu clic a [Edit] per al filtre de l'adreça IP objectiu.
Seleccioneu el filtre que coincideixi amb l'adreça IP objectiu. Per restringir les dades enviades des de l'equip a un ordinador, seleccioneu [Outbound Filter]. Per restringir les dades rebudes des d'un ordinador, seleccioneu [Inbound Filter].
5
Especifiqueu les opcions per la filtració de paquets.
Seleccioneu la política predeterminada per permetre o rebutjar la comunicació d'altres dispositius amb l'equip i després especifiqueu adreces IP per a excepcions.
1
Seleccioneu la casella [Use Filter] i feu clic a [Reject] o al botó d'opció [Allow] per a la [Default Policy].
[Use Filter]
Seleccioneu la casella per restringir la comunicació. Esborreu la marca de la casella per desactivar la restricció.
[Default Policy]
Seleccioneu la condició prèvia per permetre o rebutjar la comunicació d'altres dispositius amb l'equip.
[Reject]
Seleccioneu aquesta opció per passar paquets de comunicació només quan s'enviïn a o es rebin de dispositius les adreces IP dels quals s'introdueixin a [Exception Addresses]. Està prohibida la comunicació amb altres dispositius.
[Allow]
Seleccioneu aquesta opció per bloquejar paquets de comunicació quan s'enviïn a o es rebin de dispositius les adreces IP dels quals s'introdueixin a [Exception Addresses]. Està permesa la comunicació amb altres dispositius.
2
Especifiqueu les excepcions d'adreces.
Introduïu l'adreça IP (o el rang d'adreces IP) al quadre de text [Address to Register] i feu clic a [Add].
Comprovació d'errors d'entrada
Si les adreces IP s'introdueixen incorrectament, pot ser que no pugueu accedir a l'equip des de Remote UI (IU remot), i en aquest cas haureu d'establir <Filtre d'adreces IPv4> o <Filtre d'adreces IPv6> en <Desact.>.
<Filtre d'adreces IPv4>
<Filtre d'adreces IPv6>.
Format d'entrada d'adreces IP
Descripció
Exemple
Introduir una sola adreça
IPv4:
Separeu els números amb punts.
192,168.0,10
IPv6:
Separeu els caràcters alfanumèrics amb dos punts.
fe80::10
Especificar un rang d'adreces
Separeu les adreces amb un guió.
192.168.0.10-192.168.0.20
Especificació d'un rang d'adreces amb un prefix
Escriviu l'adreça seguida d'una barra inclinada i un número que representa la longitud de prefix.
192.168.0.32/27

fe80::1234/64
Quan se selecciona [Reject] per a un filtre de sortida
Els paquets sortints de multidifusió i difusió no es poden filtrar.
Eliminació de les excepcions d'una adreça IP
Seleccioneu una adreça IP i feu clic a [Delete].
3
Feu clic a [OK].
6
Reinicieu l'equip. Reiniciar de l'equip
Ús del tauler de control
També podeu activar o desactivar el filtrat d'adreces IP a <Menú> a la pantalla Inici.
<Filtre d'adreces IPv4>
<Filtre d'adreces IPv6>
6X8Y-043