Configuració de ports d'impressora

Es poden produir errors d'impressió quan l'adreça IP de l'equip ha canviat o quan s'ha afegir una impressora mitjançant la carpeta d'impressores de Windows. Aquests errors normalment tenen com a causa la configuració incorrecta del port de la impressora. Per exemple, pot ser que s'hagi especificat un número de port o un tipus de port incorrecte. En aquestes situacions, si intenteu imprimir no podreu perquè les dades del document no poden arribar a l'equip. Per solucionar aquest tipus de problema, configureu les opcions del port de la impressora a l'ordinador.
Per dur a terme el procediment següent, inicieu la sessió al vostre ordinador amb un compte d'administrador.
1
Obriu la carpeta d'impressores. Visualització de la carpeta d'impressores
2
Feu clic amb el botó dret a la icona del controlador d'aquest equip i feu clic a [Propietats de la impressora] o [Propietats].
3
Feu clic a la pestanya [Ports] i configureu les opcions necessàries.
Addició d'un port
Si heu canviat l'adreça IP de l'equip o heu seleccionat un port incorrecte mentre instal·làveu controladors, afegiu un port nou.

Canvi del tipus o el número de port
Si el protocol d'impressió (LPD o RAW) s'ha canviat a l'equip (Configuració de protocols d'impressió i funcions WSD) o s'ha canviat el número de port (Canvi dels números de port), també s'han de configurar les opcions corresponents a l'ordinador. No cal dur a terme aquesta operació als ports WSD.

Eliminació de ports
4
Feu clic a [Tanca].
6X8Y-00W