محیط سیستم

نیازمندی‌های سیستم برای ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) ‎‏*1
Windows
Windows 7 / 8.1 / 10: Internet Explorer 11 و جدیدتر
Windows 10: Microsoft Edge
Mac OS
Mac OS X 10/5 و جدیدتر: Safari 5.0.6 و جدیدتر
Android
Chrome
UC Browser
iOS
Safari
UC Browser
نرم‌افزار سرور دریافت فاکس اینترنتی
Microsoft Exchange Server 2007 SP3
Microsoft Exchange Server 2010
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Lotus Domino R7.0
Qpopper 4.0.19
نیازمندی‌های سیستم برای ‏راهنمای کاربر
Windows
Internet Explorer 9 و جدیدتر
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome‎‏*2
macOS
Safari
Firefox
Chrome‎‏*2
Linux
Firefox
iOS
Safari‎‏*2
Android
Chrome‎‏*2
نیازمندی‌های سیستم برای عملکرد NFC
Android 5.0 و جدیدتر
‎‏*1قبل از تغییر تنظیمات دستگاه، مرورگر وب را تنظیم کنید تا همه کوکی ها را فعال کند و از JavaScript استفاده کند.
‎‏*2تنها زمان مرور دفترچه راهنما در اینترنت.
6X93-074