صفحه آرایی ‏راهنمای کاربر

‏راهنمای کاربر به چندین صفحه مختلف تقسیم می شود و محتوای هر صفحه هم فرق دارد.
صفحه اول
زمان راه اندازی ‏راهنمای کاربر ظاهر می شود.
/
کلیک بر روی همه بخش های موجود در فصل ها را نیز نشان می دهد. با کلیک بر روی به صفحه نمایش قبلی برمی گردید.
/
برای تغییر دادن نمایشگر بین محتویات و جستجو کلیک کنید. زمانی که فهرست مطالب نشان داده شود، هر کلیکی روی موجب جابجا شدن بین حالت مخفی و نمایش نمایشگر می شود. زمانی که صفحه جستجو نشان داده شود، هر کلیکی روی موجب جابجا شدن بین حالت مخفی و نمایش نمایشگر می شود.
برای تنظیم پارامترها کلیک کنید تا نحوه نمایش ‏راهنمای کاربر مانند اندازه نویسه یا صفحه آرایی مشخص شود.
برای نمایش اطلاعات درباره نحوه نمایش ‏راهنمای کاربر، نحوه جستجو و سایر اطلاعات کلیک کنید.
/
برای نمایش موضوع قبلی یا بعدی کلیک کنید.
 [اطلاعیه]
برای مشاهده اطلاعات مهمی که لازم است زمان استفاده از دستگاه بدانید کلیک کنید.
صفحه موضوع
شامل اطلاعاتی درباره نحوه پیکربندی و استفاده از دستگاه می شود.
 پیمایش
ببینید در حال حاضر چه موضوعی از فصل را مشاهده می کنید.
برای رفتن به صفحه مربوطه کلیک کنید. برای برگشت به صفحه قبلی، روی "برگشت" در مرورگر وب کلیک کنید.
/
روی  برای نمایش توضیحات دقیق مخفی کلیک کنید. روی  برای بستن توضیحات دقیق کلیک کنید.
برای بازگشت به صفحه اول کلیک کنید.
جستجو
بر روی برای نمایش پنجره جستجو کلیک کنید. شامل یک کادر متنی برای جستجو بر اساس کلمه کلیدی می شود و صفحه ای که می خواهید پیدا کنید.
[کلید واژه(ها) را اینجا وارد کنید]
یک کلمه کلیدی یا کلمات کلیدی وارد کنید و روی برای نمایش نتایج جستجو کلیک کنید. می توانید صفحاتی که شامل همه کلمات کلیدی می شود با جدا کردن کلمات کلیدی با یک فاصله (فضای خالی) جستجو کنید. همینطور می توانید با قرار دادن کلمات کلیدی در علامت نقل قول فقط صفحاتی که شامل یک عبارت دقیق هستند را جستجو کنید.
نتیجه جستجو
نتایج جستجوی صفحاتی که شامل کلمات کلیدی خاص می شوند را نشان می دهد. از نتایج، صفحه ای را که جستجو می کردید مشخص کرده و روی عنوان صفحه کلیک کنید.
کلمات کلیدی مشخص شده به صورت برجسته در نتایج جستجو نشان داده می شوند.
6X93-07C